• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Πανανού' | 23 Νοεμβρίου 2020, 17:51

    Στα πλαίσια των Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων μπορεί να δρομολογηθεί δημιουργία επιδοτούμενων καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης του κοινού για την επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλώσιμων ρευμάτων γυαλιού, πλαστικού, χαρτιού, μετάλλου καθώς και υποπροϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία πρώτων υλών. Μετά την εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να ακολουθήσει μια σειρά κινήτρων μέσω επιδοτήσεων για την δημιουργία μικρών επιχειρήσεων με βάση τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και υποπροϊόντων της βιομηχανίας-βιοτεχνίας. Πέρα από αυτό, η εκπαίδευση του κοινού, παιδιών και ενηλίκων,στην δημιουργική επανάχρηση ανακυκλώσιμων υλικών θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του όγκου των μη τοξικών αποβλήτων και τον προσανατολισμό των νοικοκυριών σε νέου τύπου δραστηριότητες χαμηλού ή μηδενικού κόστους.