• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΑΣΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 26 Απριλίου 2010, 17:33

    ΝΑΣΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. email: nasosan@hotmail.com Θεωρώντας ότι έγινε κάποιο ηλεκτρονικό σφάλμα κατά την αποστολή του από 22 Απριλίου 2010 σχολίου μου το ξαναστέλνω. Αυτό διότι θεωρώ ότι είναι απαραίτητο τα όρια της περιοχής προστασίας, που θα απεικονίζονται με συνεχή πράσινη γραμμή στα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα κλ. 1:10.000 θα πρέπει να είναι επακριβώς καθορισμένα σε σύστημα συντεταγμένων (πχ ΕΓΣΑ87) έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες στην εφαρμογή του, όπως συνέβαινε με το ήδη ισχύον και σε αναστολή από 31.8/20.10.1978 Π. Διάταγμα. Επίσης θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα παρερμηνειών, που υπάρχουν και με τις χρήσεις γης των όμορων ζωνών πχ της ΖΟΕ Μεσογείων (ΦΕΚ 199/Δ/2003).