• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΑΣΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 8 Μαΐου 2010, 09:47

    ΝΑΣΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. email: nasosan@hotmail.com Μελετώντας τον χάρτη και το υπόμνημα του, διαπίστωσα εμφανείς αλλαγές στη ζώνη Α (υποθέτω ότι είναι σε περιοχές ρεμάτων) σε σχέση με τα ισχύοντα, χωρίς να οριοθετούνται ευδιάκριτα. Άραγε υπάρχουν συντεταγμένες, που λύνουν αυτό το πρόβλημα; Το υπόμνημα του διαγράμματος αναφέρει για κάποια όρια με διακεκομμένη πράσινη γραμμή ως «τροποποιημένα όρια της ζώνης Α» χωρίς να υπάρχουν εμφανώς τουλάχιστον στο διάγραμμα. Αυτά τα γράφω γιατί η εφαρμογή των ζωνών θα είναι το επόμενο στάδιο και θα έχουν την ευθύνη του άλλοι.