• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Πάζιος' | 13 Ιουνίου 2010, 14:59

    θα ήταν γόνιμο και ιδιαίτερα ανακουφιστικό για μέγαλο αριθμό οικογενειών, να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης στην κατηγορια του κοινωνικού τιμολογίου και των φοιτητών. Με την επίδειξη βεβαίωσης από τη σχολή τους και με διάρκεια όσο το ανώτατο όριο επιτρεπόμενης φοίτησης.