• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 19 Ιουνίου 2010, 09:16

    1.Δεν υπάρχει καμία αναφορά στο άρθρο 1 αν συνυπολογίζονται και οι KWh της νυκτερινής κατανάλωσης (αν υπάρχει και νυκτερινό τιμολόγιο στο μετρητή). 2.Γράφετε,(Tο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) εφαρμόζεται και όταν η κατανάλωση κυμαίνεται από 800 μέχρι 1000 Kwh), φυσικά νοείται για ένα ζευγάρι. Αν όμως είναι πολύτεκνη οικογένεια, θα πρέπει να γίνει ανόλογη προσαυξηση για κάθε προστατευόμενο παιδί. 3.Επι τη ευκαιρία διορθώστε το παράδοξο στο τιμολόγιο πολυτέκνων όπου η χρέωση στο ημερίσιο τιμολόγιο είναι 0,4457€/Kwh ενώ στο νυκτερινό τιμολόγιο είναι 0,5279€/Kwh. Θα πρέπει και οι νυκτερινές Kwh (μέχρι 2400Kwh) να χρεώνονται με την μειωμένη τιμή. Αλλιώς μου δίνετε κίνητρο να καταλώνω ηλεκτρικό ρεύμα την ημέρα και όχι την νύκτα!!!