• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ γεν. γραμματέας ΠΕΕΓΕΠ' | 19 Δεκεμβρίου 2009, 14:46

    ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΣΤΟΝ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κυρία Υπουργέ, Η πιο κάτω πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Εργοληπτών Εργων Πρασίνου, την οποια συνοπτικά σας υποβάλλουμε, αφορά στην αναδιάρθρωση υφισταμένων και μη Αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να συμπεριλάβουν - υπό μορφή παράλληλης εκμετάλλευσης και συμπληρωματικού αγροτικού εισοδήματος - την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ειδικότερα από τον ήλιο. Ως Γεωπόνοι, ως ελεύθεροι επαγγελματίες και με την εξειδίκευση που έχουμε αποκτήσει στον τομέα της κατασκευής εργων, εκτιμούμε ότι η πρόταση αυτή είναι απολύτως εφικτή, άμεσα υλοποιήσιμη και είναι σε θέση να προάγει την επιχειρηματικότητα του αγροτικού τομέα, να δώσει βιώσιμες λύσεις στον ενεργειακό τομέα, να βοηθήσει στην αναζωογόνηση της Ελληνικής υπαίθρου και να παράγει καθαρό όφελος για την οικονομία. Σήμερα η παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο – σε μια ιδιαιτερα προνομιούχο χώρα όπως είναι η Ελλαδα - αντιμετωπίζεται, από το Δημόσιο, ως επενδυτική δυνατότητα (ευκαιρία) μεμονωμένων ιδιωτικών φορέων, στους οποίους επιδοτείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος το οποιο θα αγοράζει η ΔΕΗ (σε υψηλότερη φυσικά τιμη από αυτή που το πουλάει) με σκοπό την απόσβεση του αρχικά υψηλού κόστους επένδυσης ώστε να καταστεί, τελικά, ελκυστική η επένδυση αυτή. Συνεπώς, το έδαφος, αντιμετωπίζεται, απλώς ως η επιφάνεια επί της οποίας θα εδράζονται τα «πάνελ» των φωτοβολταϊκών. Αγνοείται, επομένως, η αυτονόητη παραγωγική ικανότητα που έχει το έδαφος, ο δε «επενδυτής» καλείται να επενδύσει με μοναδικό κριτήριο την αποσβεσιμότητα της επένδυσης. Η δε επένδυση αντιμετωπίζεται με μονοχρηστική διάσταση και για τον λόγο αυτό το μόνο ζητούμενο είναι το πόσο ακριβά θα αγοράσει το παραγόμενο ηλ. ρεύμα η ΔΕΗ. Η αντίληψη κατασταση αυτή, δεν προάγει την ζητούμενη απεξάρτηση από τα προϊόντα άνθρακα, ούτε βεβαίως μπορεί να θεωρηθεί αειφορική, αφού στηρίζεται αποκλειστικά στην επιβάρυνση της ΔΕΗ (κατ επεκταση του Δημοσίου). Δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας (μετά την αρχική εγκατασταση) και εν τελει δεν παράγει καθαρό όφελος για την ιδία την οικονομία. Σε αντιδιαστολή, λοιπόν, με την πιο πάνω αντιμετώπιση, η Ενωσή μας θεώρει, ότι θα μπορούσε η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο, να θεωρηθεί ως προϊόν το οποιο μπορεί να παράγει ο πρωτογενής (αγροτικός) τομέας και συνεπώς να χαρακτηρισθεί ως «αγροτικό προϊόν». Στην περίπτωση αυτή, η απαιτούμενη αρχική επένδυση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, είναι αγροτική δραστηριότητα και άρα μπορεί να επιδοτείται η αρχική της εγκατασταση. Αυτό σημαίνει ότι αφού θα εχει επιδοτηθεί η αρχική επένδυση ( και δεδομένου ότι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας είναι μηδαμινό) δεν απαιτείται επιδότηση για την παραγωγή, άρα η ΔΕΗ (και κατ επέκταση, το Ελληνικό Δημόσιο) δεν θα υποχρεούται να αγοράζει σε υψηλή τιμη το ηλ. ρεύμα που παράγεται με την διαδικασία αυτή ( με όλα τα προφανή, άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη). Το δε ποσοστό επιδότησης για την εγκατασταση των ηλιακών συλλεκτών, θα μπορούσε να καθορισθεί και μέσω της ΚΑΠ, εφ όσον αυτή ενεργοποιηθεί προς τον τομέα αυτό. Συνεπώς, με την πρόταση αυτή, η αναγκαία επιδότηση περιορίζεται στην εφ άπαξ επιδότηση της αρχικής εγκατάστασης και όχι στην διαρκή επιδότηση της παραγωγής. Δεδομένου δε ότι τα «πάνελ» των φωτοβολταϊών δεν είναι απαραίτητο να εφάπτονται στην γη, αλλά μπορούν να βρίσκονται πιο ψηλά, στην ουσία να επιτρέπουν σε κάθε αγροτική εκμετάλλευση, σε κάθε χωράφι που θα παράγει ηλ. ενέργεια, να διατηρεί την παραγωγική του δυνατότητα και άρα η παραγωγή ηλ. ρεύματος να λειτουργεί ως συμπληρωματικό εισόδημα στον «επενδυτή – αγρότη». Οι δυνατότητες αξιοποίησης του «σκελετού» πάνω στο οποιο θα στηρίζονται τα «πάνελ» των φωτοβολταικών, δίνουν σημαντικές δυνατότητες πολυχρηστικής λειτουργίας (π.χ. θερμοκήπια, αποθήκες, στάβλοι, κλπ) με ιδιαιτερα χαμηλό κόστος, για τον αγρότη (και όχι μόνο) – επενδυτή, οι οποίες συμβάλλουν στην μείωση του κόστους παραγωγής τόσο λόγω της αξιοποίησης της εγκατάστασης παραγωγής ρεύματος για παραγωγή αγροτικών προϊόντων (υψηλής μάλιστα προστιθέμενης αξίας) , οσο και γιατί η απαιτούμενη ενέργεια για την παραγωγή του υπό τα «πάνελ» παραγόμενου αγροτικού προϊόντος, μπορεί να διατίθεται αδάπανα. Έτσι η επένδυση για την παραγωγή ηλ. ρεύματος από τον ήλιο, ως αγροτικό προϊόν μπορεί να συνδυάσει πλήθος παράλληλων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα παράγουν εισόδημα και άρα η συνολική απόσβεση (μετά την επιδότηση κατασκευής – υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης) δεν θα προέρχεται μόνο από την παραγωγή ηλ. ρεύματος. Συνεπώς, το κόστος παραγωγής) μειώνεται (αφού μειώνεται το κόστος απόσβεσης, η ΔΕΗ (το Δημόσιο) δεν επιβαρύνεται, ο αγρότης – επενδυτής έχει μια επί πλέον ευκαιρία απασχόλησης και η όλη διαδικασία καθίσταται αειφορική. Η εγκατάσταση δε, των «πάνελ» αφ ενός αυξάνει την σκίαση της γης και άρα μειώνει την εξάτμιση του νερού του εδαφους αφ ετέρου παρέχει παράλληλα την δυνατότητα συλλογής του νερού της βροχής που πέφτει (στα «πάνελ») και την αποθήκευση αυτού (κάτι που δεν μπορεί να γίνει υπό άλλες συνθήκες). Τέλος είναι αυτονόητο ότι υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα χρήσης της ενέργειας που παράγεται, από τον ίδιο τον αγρότη, με μηδενικό κόστος. Συνεπώς, τα πιο πάνω καθιστούν την όλη διαδικασία – επένδυση, απόλυτα φιλική στο περιβάλλον. κ.κ. Υπουργοί Επειδή η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο, ανήκει από την φύση της στον πρωτογενή (αγροτικό) τομέα, Επειδή η αγροτική γη (που σήμερα εγκαταλείπεται) και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, είναι πολλαπλάσια αυτής που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, Επειδή οι επενδυτικές ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η πολυχρηστική αξιοποίηση των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, από την ήλιο, μπορούν να αναζωογονήσουν την περιφέρεια, Επειδή η πιο πάνω πρόταση επιτρέπει την βιώσιμη, διαρκή και χωρίς κόστος για την ΔΕΗ αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο, επεκταση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, Επειδή η πρόταση αυτή είναι απόλυτα φιλική στο περιβάλλον Επειδή μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ερημοποίησης της υπαίθρου, Επειδή μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων, Επειδή μπορεί να βελτίωση την απόδοση της αγροτικής γης, Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε Την αποδοχη της πιο πάνω πρότασης Την υλοποίηση αυτής τοσο μέσω Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, οσο και μέσω αμιγώς Ελληνικών Την διαρκή, μέσω πιλοτικών εφαρμογών – π.χ. σε αγροτικές εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο - επεξεργασία της, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή της – ανα γεωγραφική περιφερεια. Η αξιοποιηση αυτή μπορεί να συμπεριλαβει τοσο τους συνδυασμούς προϊόντων που δυνητικά μπορούν να παραχθούν (κηπευτικά, ανθοκομία, βιολογικά προϊόντα κλπ) οσο και τους συνδυασμούς αξιοποίησης των κατασκευών (π.χ. θερμοκήπια, αποθήκες, στάβλοι κλπ). Είμαστε στην διάθεση σας , για οποιαδήποτε διευκρίνηση η πληροφορία η συνεργασία απαιτηθεί . Με τιμή ο Πρόεδρος ο Γεν. Γραμματέας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ