• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ Θ.' | 12 Ιουλίου 2010, 20:49

    2. παραγρ. ιδ. Θα πρέπει να παραληφθεί η χρηματοδότηση και δανειοδότηση ΝΠΙΔ . Με αυτόν τον τρόποθα επιβαρύνεται ο κρατικός προυπολογισμός χωρίς ωστόσο να υπάρχουν και οι αντίσοιχοι μηχανισμοί ελέγχου της υλοποίησης των έργων, 5. Η σύναψη δανείων πρέπει να γίνεται από αναλογιστική μελέτη στη βάση κόστους-ωφελειών και όχι αόριστα.