• Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη Νικολάου' | 18 Ιουλίου 2010, 17:57

    Παρ. 1 Σκοπός του Πράσινου Ταμείου (ΠΤ) θα έπρεπε να είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη της χώρας αυτής μπορεί να επιτευχθεί και να ενισχυθεί ποικιλοτρόπως από τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με το Ταμείο αυτό θέλουμε να ανταποδώσουμε στο περιβάλλον ό,τι κακό του κάνουμε και του έχουμε κάνει από την ανάπτυξη, καθώς και να το παρακολουθούμε και να το προστατεύσουμε από ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές. Επίσης, αφού ενσωματώνεται και η χρηματοδότηση στα δασικά οικοσυστήματα τότε πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί εκτός από την ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και η διαχείριση και προστασία του. Τέλος, το ΠΤ θα ασκεί "διαχειριστική" και "τεχνική" υποστήριξη των προγραμμάτων εκτός από την οικονομική; Γιατί; Ο φορέας που θα υποβάλει το πρόγραμμα δεν θα είναι σε θέση να το διαχειριστεί ή δεν θα έχει την τεχνική κατάρτιση που απαιτείται; Γιατί μπερδεύουμε τους σκοπούς του Ταμείου; Παρ. 2.α "οι οικείες σχετικές διατάξεις" θα πρέπει να αναφέρονται. Παρ. 2.β Τι εννοείτε με το "η διαμόρφωση προγραμμάτων"; Το ΠΤ θα διαμορφώνει προγράμματα; Προφανώς όχι. Το ΠΤ θα χρηματοδοτεί προγράμματα που θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.Σ. του Ταμείου. Το Ταμείο δεν μπορεί να διαμορφώνει προγράμματα. Εκτός εάν το ΠΤ είναι απλά το όνομα μίας νέας υπηρεσίας η οποία θα έχει τους δικούς της υπαλλήλους, θα υποκαταστήσει αρμόδιες υπηρεσίες για την εισήγηση και υλοποίηση προγραμμάτων, θα εισηγείται και θα εγκρίνει ταυτόχρονα προγράμματα, θα τα διαχειρίζεται και θα ελέγχει την υλοποίησή τους, και όλα αυτά μέσα από ένα πρίσμα απόλυτης διαφάνειας. Αναφορικά με τα ετήσια δασικά προγράμματα των Δ.Υ., μέχρι τώρα υποβάλονταν από τις Δ.Υ. στην αρμόδια υπηρεσία, εγκρίνονταν από τον Υπουργό ΑΑΤ και υποβάλονταν για έγκριση χρηματοδότησης από τον Ειδικό Φορέα Δασών. Τώρα; Αν δεν αλλάξει η διαδικασία, (εκτός από το ότι θα εγκρίνονται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ), θα πρέπει να αναφέρεται στο παρόν ν/σ για αποφυγή δυσλειτουργιών. Αν αλλάζει η διαδικασία θα πρέπει και πάλι να αναφέρεται ρητώς, για να γνωρίζουν οι ΔΥ τον Οκτώβριο αν θα πρέπει να συντάξουν και πώς το ετήσιο πρόγραμμά τους. Παρ. 2.γ Πώς θα αξιολογούνται οι προτάσεις των προς χρηματοδότηση προγραμμάτων; Από ποιούς κρατικούς φορείς θα ελέγχεται η υλοποίησή τους; Ή τέλος πάντων πώς θα ελέγχεται η υλοποίησή τους; Παρ. 2.η Για άλλη μία φορά δεν είναι σαφής ο ρόλος της Επιτροπής αυτής. Παρ. 2.ιγ Πώς θα γίνεται η ανάθεση εργασιών σε τρίτους; Με τι κριτήρια; Πώς θα κατοχυρώνονται οι διαφανείς διαδικασίες; Επίσης, προκύπτει ασάφεια στον ρόλο της Επιτροπής. Παρ. 2.ιε Πλήρης αδιαφάνεια για τη χρηματοδότηση των εποπτευόμενων από το ΥΠΕΚΑ ή άλλα Υπουργεία φορέων. Γενικότερα δεν προκύπτει από πουθενά ο έλεγχος των δαπανών (δημόσια έσοδα). Γενικά Σε όλο το άρθρο αναφέρονται τα σχετικά με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων, δεν αναφέρεται όμως ο τρόπος καταβολής δαπανών ή η επιχορήγηση βάσει συμβάσεων με δεσμευτικούς όρους, έκδοση παραστατικών κλπ. Παρ. 7 Υπό ποία μορφή θα συμμετέχει το ΠΤ στην ίδρυση ΝΠΙΔ και ειδικότερα ΑΕ; Θα έχει μία μετοχή ή τι ακριβώς; Χρειάζεται Ανώνυμη Εταιρεία για να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα; Ολόκληρος δημόσιος τομέας δεν θα έχει αρμόδια υπηρεσία για να το κάνει; Προτείνω τη διαγραφή της παραγράφου αυτής. Προσωπικά, πιστεύω ότι γκρεμίζει ό,τι καλό προσπαθεί να κάνει αυτή η προσπάθεια διαφανούς διαχείρισης των πόρων του Ταμείου!