• Σχόλιο του χρήστη 'Θεοδότα Νάντσου' | 19 Ιουλίου 2010, 15:42

    Σχόλιο από WWF Ελλάς: "Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις θα έπρεπε κατά την άποψή μας να περιλαμβάνουν κυρίως τις εξής: • Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και επιστημονικής παρακολούθησης απειλούμενων ειδών της χλωρίδας και πανίδας • Λειτουργία και βασικές δράσεις των φορέων διαχείρισης, με βάση σχέδιο που κατατίθεται κάθε έτος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. • Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του υπό διαβούλευση ν/σ για τη βιοποικιλότητα • Ανασύσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων • Προσαρμογή οικοσυστημάτων και απειλούμενων ειδών στην κλιματική αλλαγή • Αντιμετώπιση έκτακτων και μεγάλης έκτασης περιστατικών περιβαλλοντικής υποβάθμισης • Ολοκληρωμένες πολεοδομικές αναπλάσεις σε υποβαθμισμένες περιοχές • Δημιουργία μητροπολιτικών χώρων πρασίνου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη • Αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών"