• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 19 Ιουλίου 2010, 15:04

    Παρά την προφανή σημασία του εγχειρήματος ίδρυσης ενός «πράσινου ταμείου», το δημοσιοποιημένο σχέδιο νόμου παρουσιάζει μια σειρά από προβλήματα και αδυναμίες. Ανάμεσα στις βασικές τέτοιες αδυναμίες συμπεριλαμβάνονται οι ανεπαρκείς διαδικασίες διαφάνειας, η ανύπαρκτη συνέργεια με άλλα υπουργεία και φορείς και τα τεράστια κενά στην στρατηγική κατεύθυνση των δράσεων και την στόχευση των χρηματοδοτήσεων. Για την πλήρη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων θεωρούμε επιβεβλημένη την επαναδιατύπωση του σχεδίου νόμου, έτσι ώστε σε αυτό να υπάρξει τουλάχιστον σαφής διατύπωση του περιβαλλοντικού σκοπού της λειτουργίας του ταμείου και αναδιατύπωση των επιμέρους στόχων του έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρη και κυρίαρχη η σύνδεσή τους με τις υπάρχουσες εθνικές στρατηγικές και τις αποφάσεις των υφιστάμενων καίριας σημασίας επιτροπών (Επιτροπή Φύση, Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, κοκ). Το ζητούμενο δεν είναι η ‘ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος’ (στόχος που καλύπτεται ήδη από τα διαρθρωτικά ταμεία, και σωρεία άλλων χρηματοδοτικών μέσων) αλλά η σταθερή χρηματοδότηση ουσιαστικών δράσεων προστασίας περιβάλλοντος που αποτελούν υποχρέωση του κράτους και για τις οποίες δεν υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης. Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις θα έπρεπε κατά την άποψή μας να περιλαμβάνουν τις εξής: • Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και επιστημονικής παρακολούθησης απειλούμενων ειδών της χλωρίδας και πανίδας • Λειτουργία και βασικές δράσεις των φορέων διαχείρισης, με βάση σχέδιο που κατατίθεται κάθε έτος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. • Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του υπό διαβούλευση ν/σ για τη βιοποικιλότητα • Ανασύσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων • Προσαρμογή οικοσυστημάτων και απειλούμενων ειδών στην κλιματική αλλαγή • Αντιμετώπιση έκτακτων και μεγάλης έκτασης περιστατικών περιβαλλοντικής υποβάθμισης • Ολοκληρωμένες πολεοδομικές αναπλάσεις σε υποβαθμισμένες περιοχές • Δημιουργία μητροπολιτικών χώρων πρασίνου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη • Αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών