• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ Α.Ε.' | 19 Ιουλίου 2010, 18:41

    Άρθρο 14 - παράγραφος 2 Οι δασικοί χάρτες να δημοσιοποιούνται πάντα στο διαδίκτυο, χωρίς τον περιορισμό του τεχνικά εφικτού, διότι πλέον οι σημερινές δυνατότητες της τεχνολογίας το επιτρέπουν. Η ανάρτηση δεν υπόκειται σε υποκειμενικά κριτήρια για το τεχνικά εφικτό και εξασφαλίζει την έγκυρη ενημέρωση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.