• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ' | 19 Ιουλίου 2010, 20:55

    1)ΟΙ εκτάσεις του άρθρου 12 του 3208/03 και της παρ.8 του άρθρου 21 του ιδίου νόμου (δασικές εκτάσεις) θα καταγράφονται με βάσει της α/φιες έτους λήψεως 1945 ή 1960. είναι αδικία σε άλλους να εξετάζουμε το 1938, σε άλλους το 1945 και σε άλλους το 1960; 2)οι δασικές εκτάσεις που βρίσκονται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης με αποφάσεις της διοίκησης ,σύμφωνα και με αποφάσεις του ΣτΕ , δεν θα πρέπει να καταγράφονται στους δασικούς χάρτες σαν δασικές , αλλά οτι δεν διέπονται από τις δασικές διατάξεις.