• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ' | 4 Ιανουαρίου 2010, 21:32

    Αγαπητή κα Υπουργέ Με την ευκαιρία της δικτυακής μας επικοινωνίας σας εύχομαι επιτυχία στο έργο που έχετε αναλάβει στον ευαίσθητο τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Η παρέμβασή μου και το σχόλειό μου αφορούν στο άρθρο του Σ/Ν που αναφέρεται στις επιτρεπόμενες περιοχές χωροθέτησης ΑΠΕ και κυρίως ΑΣΠΗΕ (Αιολικά Πάρκα). Ως γνωστόν, για λόγους που δεν είναι χρονικά δυνατό να περιγράψω, οι μέχρι σήμερα εγκατασταθέντες ΑΣΠΗΕ στηχώρα μας βρίσκονται σε ορεινές, προστατευόμενες και πολύ συχνά αλπικές περιοχές. Είναι μια πραγματικότητα επίσης ότι οι χαρακτηρισμένες προστατευόμενες περιοχές (Κατηγορίες του Ν1650/86, ή και του δικτύου Natura 2000) καλύπτουν σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεγάλο ποσοστό του ελληνικόύ χώρου. Είμαστε συνεπώς υποχρεωμένοι απο τη μια να προωθήσουμε αποτελεσματικά και γρήγορα (κάτι που το Σ/Ν το επιτυγχάνει) τις ΑΠΕ και απο την άλλη να διαχειριστούμε τον σπάνιο και άφθονο οικολογικό πλούτο της χώρας μας ως μια κληρονομιά και όχι σαν κάτι που μας εμποδίζει στην επίτευξη της αειφορίας. Με δεδομένο ότι η κύριες και σοβαρές επιπτώσεις απο την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ σχετίζονται με τα λεγόμενα "Συνοδά Έργα" (διάνοιξη νέας οδοποϊας, μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π) και λιγότερο απο τις επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα αξίζει να σχολιάσω τον κίνδυνο που διαφαίνεται απο το Σ/Ν να περιορίζει τις περιοχές αποκλεισμού, απο πλευράς "οικολογικών στοιχείων" μόνο στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως "Απολύτου Προστασίας". Νομίζω ότι εκείνοι οι πυρήνες των προστατευόμενων περιοχών στους οποίους εντοπίζονται τα σημαντικά οικολογικά στοιχεία και που σε τελική ανάλυση αποτελούν την προστιθέμενη οικολογική αξία για κάθε περιοχή πρέπει να διαφυλαχτούν αδιατάραχτοι και να αποτελέσουν περιοχές αποκλεισμού για την εγκατάσταση ΑΠΕ και κυρίως ΑΣΠΗΕ. Φέρνω ως παράδειγμα στη περιοχή μου τη περιοχή Natura 2000 του "Παναχαϊκού όρους", η οποία εμπεριέχει και άλλες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών του Ν.1650/86 (αισθητικό δάσος και καταφύγιο άγριας ζωής) στην οποία έχουν εγκατασταθεί ήδη 2 μεγάλοι ΑΣΠΗΕ (58 ανεμογεννήτριες). Στην ευρύτερη περιοχή της υψηλότερης κορυφής(Στρογγυλό Βουνό 1924 Μ)σε έκταση περίπου 8-10.000 στρέμματα εντοπίζεται σε σημαντική κάλυψη οικότοπος κοινοτικής σημασίας (Οδηγία 92/43 ΕΟΚ) που αποτελεί το πιο σημαντικό οικολογικό στοιχείο της περιοχής. Έχει ζητηθεί και βρίσκεται σε φάση αδειοδότησης ένας ακόμα ΑΣΠΗΕ (36 ανεμογεννήτριες) που κατά την άποψη του Δήμου Πατρέων θα αποτελέσει για το βουνό την οριστική του υποβάθμιση (Ομόφωνα σε δύο συνεδριάσεις το ΔΣ Πάτρας έχει απορρίψει την εν' λόγω εγκατάσταση, άρα δεν υπάρχει ούτε αποδοχή απο έναν μεγάλο δήμο).Όλα αυτά ενώ η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Παναχαϊκό όρος που έχει χρηματοδοτήσει ο Δήμος Πατρέων και έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ προς έγκριση απο το 2006, βρίσκεται στα ράφια του ΥΠΕΚΑ αφήνοντας τη περιοχή θεσμικά και νομικά απροστάτευτη και όταν μάλιστα για τη περιοχή του 3ου ΑΣΠΗΕ προβλέπει να χαρακτηριστεί ως περιοχή "Υψηλής Προστασίας" γεγονός που σήμερα με την ενδεχόμενη εγκατάστασή του θα καταστρατηγηθεί οριστικά΄. Θεωρώ λοιπόν ότι η διατήρηση του κριτηρίου του υφιστάμενου Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ που αναφέρεται ως περιοχές αποκλεισμού αυτές στις οποίες εντοπίζονται οικότοποι κοινοτικής προτεραιότητας είναι επιβελημένη έτσι ώστε να διατηρηθούν στις προστατευόμενες περιοχές θήλακες με τψηλή οικολογική αξία που όπως γνωρίζετε αποτελούν τη βάση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ελπίζω η παρέμβασή μου να αποτελέσει αφορμή για γόνιμο προβληματισμό. Με εκτίμηση Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος / Βιολόγος - Περιβαλλοντολόγος