• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 17:52

    Διαγραφή της τελευταίας φράσης και διαμόρφωση ως εξής: 1. Οι πελάτες έχουν δωρεάν και εύκολη, χωρίς διακρίσεις, πρόσβαση στην πληροφορία που θα τους επιτρέπει να επιλέγουν τον κατάλληλο για αυτούς Προμηθευτή και, ιδίως, τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις και τους όρους των Συμβάσεων Προμήθειας έκαστου Προμηθευτή για τις κατηγορίες Πελατών που εξυπηρετούν, στοιχεία σχετικά με την κατανάλωσή τους Τεκμηρίωση: Να αποσαφηνιστεί ποια στοιχεία συνολικού κόστους παροχής αναφέρονται ότι θα διατεθούν στον καταναλωτή.