• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 17:17

    Πρόταση διαγραφής φράσης και διαμόρφωση του κειμένου ως εξής: 1. Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος εκδίδεται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου και δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής Δραστηριότητας. Τεκμηρίωση Τα τιμολόγια του δικτύου διανομής αντιμετωπίζονται στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου.