• Σχόλιο του χρήστη 'Ευστάθιος Παπαδοόπουλος' | 3 Ιουνίου 2011, 12:42

    Ο κώδικας διαχείρισης του συστήματος και ο κώδικας συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας είναι κείμενα που εκτός από τις γενικές τεχνικές οδηγίες για τη λειτουργία της αγοράς και του συστήματος, στην Ελλάδα περιγράφουν και το μοντέλο οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το μοντέλο οργάνωσης της αγοράς είναι σημαντική ευθύνη που κρίνεται ότι πρέπει να ανήκει στη δικαιοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας. Οι υπηρεσίες εξισορρόπησης στις οποίες αναφέρεται η Οδηγία, των οποίων τις λεπτομέρειες υπολογισμού αναθέτει στις ρυθμιστικές αρχές, είναι η λεπτομέρεια εφαρμογής της λειτουργίας της αγοράς. Κρίνεται ότι η Οδηγία προϋποθέτει ότι υπάρχει άλλο θεσμικό κείμενο το οποίο καθορίζει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών, όπως το πόσες αγορές υπάρχουν και ποιοι τις λειτουργούν. Θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετη διαδικασία για την εμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας στον καθορισμό των όρων συναλλαγών ή θα πρέπει να αφαιρεθεί η δικαιοδοσία αυτή από τη ΡΑΕ.