• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΤΙΝΑ' | 5 Ιουνίου 2011, 16:51

    α)Άρθρο 9: Επιτροπές θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος με αμοιβές χωρίς πλαφον, β)Άρθρο 41: Προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ και γ)Άρθρο 43: Αποδοχές κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης του Δημοσίου, Παρεμπιπτόντως η παρέκκλιση δεν ισχύει για καμία άλλη Ανεξάρτητη Αρχή. Τυχαίο? Δεν νομίζω!