• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' | 5 Ιουνίου 2011, 21:04

    Επί του άρθρου 43: Το Σώμα της Γ.Σ. μετά από συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διατυπώσει το ακόλουθο μοναδικό προταθέν σχόλιο: «Το άρθρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο χρήζει βελτιώσεων: Να προστεθεί η φράση: «Στην απόφαση αυτή περιγράφεται η μεθοδολογία και οι παράμετροι μισθοδοσίας με βάση αντικειμενικά στοιχεία με σαφήνεια και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής, ιδίως • η μισθολογική βάση / κλίμακα, • η μισθολογική ωρίμανση και τιμαριθμική αναπροσαρμογή. • Τα είδη και ανώτατα ύψη επιδομάτων τα οποία θα πρέπει να συνδέονται με αντικειμενικά κριτήρια όπως ιδίως η βαθμίδα εκπαίδευσης, η προϋπηρεσία, η οικογενειακή κατάσταση, η θέση ευθύνης στο οργανόγραμμα της ΡΑΕ. Ειδικά εάν προβλεφθεί επίδομα παραγωγικότητας αυτό να είναι συνδεδεμένο με την Αξιολόγηση. • Το ανώτατο ύψος πρόσθετων αποζημιώσεων συμμετοχής σε επιτροπές. • Το ύψος πρόσθετων αποζημιώσεων υπερωριακής απασχόλησης. • Το είδος και ύψος δαπανών και πρόσθετων αποζημιώσεων για μετακίνηση του προσωπικού. Η απόφαση μισθοδοσίας θα εκδίδεται με αυξημένη πλειοψηφία της Ολομέλειας της ΡΑΕ και θα έχει ελάχιστο χρόνο εφαρμογής (5 χρόνια). Η απόφαση ΡΑΕ δε θα αφορά σε πρόσωπα και σε ατομικές συμβάσεις».