• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Τριαντόπουλος' | 7 Ιανουαρίου 2010, 20:12

    Αξιότιμη κα Υπουργέ Ένα σημαντικό θέμα που επηρεάζει τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι και η μείωση της τιμής απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας από το δίκτυο, που πρόκειται να ισχύσει από τον ερχόμενο Αύγουστο. Θεωρώ πως πρόκειται για ανασταλτικό παράγοντα, που θα διώξει πολλούς επενδυτές που ενδιαφέρονται να κινηθούν στην Ελληνική αγορά ξεκινώντας τώρα. Πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπ' όψιν πως πολλοί επενδυτές που ήδη δραστηριοποιούνται, καθυστερούν με υπαιτιότητα των αρχών να προχωρήσουν στην υλοποίηση των πάρκων τους και παρατηρούνται φαινόμενα αιτήσεων με προγενέστερη ημερομηνία υποβολής να βρίσκονται σε αρχικό στάδιο αδειοδότησης ακόμα, ενώ κάποιες άλλες αιτήσεις με μεταγενέστερη ημερομηνία υποβολής να ολοκληρώνονται πολύ πιο σύντομα. Αποτέλεσμα αυτού είναι κάποιοι να ευννοούνται και κάποιοι να αδικούνται, παρ' όλο που ξεκινήσαν όλοι με τις ίδιες προϋποθέσεις. Προτείνω λοιπόν να διατηρηθεί σταθερή η τωρινή τιμή απορρόφησης από το δίκτυο για όλες τις μελλοντικές εγκαταστάσεις που θα συνδεθούν με το δίκτυο. Με εκτίμηση Ανδρέας Τριαντόπουλος