Άρθρο 4 Συνέπειες από την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Τροποποίηση άρθρου 15Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 15Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), περί υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβασης πληροφοριών, αντικαθίσταται η παρ. 2, προστίθενται παρ. 3 και 4, και το άρθρο 15Α διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 15Α
Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών
1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
2. Η αξία των φορολογητέων πράξεων και των εσόδων που λαμβάνεται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του φόρου εισοδήματος για κάθε οντότητα δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 1. Εκπτώσεις φόρων και δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 1.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή ορίζονται:
α) Ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων της παρ. 1 και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή της διάταξης για κλάδους δραστηριοτήτων, για όσο χρόνο οι αντίστοιχες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μηχανοργάνωση που επιτρέπει την ηλεκτρονική τήρηση και διαβίβαση δεδομένων και
β) η έναρξη εφαρμογής της παρ. 2, οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή της παρ. 2 και τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό της παρ. 2 ως προς την αξία των φορολογητέων πράξεων και εσόδων που λαμβάνονται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας των παραστατικών που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την παρ. 1.
4. Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των οντοτήτων της παρ. 1.».

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 11:52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Να μήν καταργηθεί ο υπολογισμός των στοιχείων (έξοδα) στον προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος άν δέν έχει ανέβει το στοιχείο στη πλατφόρμα mydata

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 19:30 | Γεώργιος Μάτσος

  Ιδιατέρως σοβαρή διάταξη, που «τσιμεντώνει» τα MyDATA ως αναγκαίο φορολογικό εργαλείο για τα έσοδα ΚΑΙ τα έξοδα των επαγγελματιών, που δεν έτυχε της αναγκαίας προσοχής λόγω των διατάξεων για τη φορολογία των ελευθέρων επαγγελματιών. Μακροπρόθεσμα όμως οι διατάξεις αυτές για τα MyDATA θα είναι πιο σοβαρές, διότι θα καταργηθούν πιο δύσκολα (οι διατάξεις για το ελάχιστο τεκμαιρόμενο εισόδημα κατά τη γνώμη μου δεν θα επιβιώσουν επί μακρόν).

  Με τη διάταξη λοιπόν του άρθρου 4:

  α) Καθίσταται ΑΔΥΝΑΤΗ η επαγγελματική δραστηριοποίηση του αυτοαπασχολουμένου χωρίς το ιδιαίτερα βαρύ σύστημα ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας των MyDATA. Ένα σύστημα που απαιτεί τη δαπάνη ιδιαίτερα μακρού χρόνου από τον επαγγελματία και τον επιχειρηματία που δεν διαθέτει οργανωμένο λογιστήριο. Αυτό μάλιστα, τη στιγμή που τα MyDATA έχουν πανθομολογούμενες σοβαρές αδυναμίες, που ουδείς έχει φροντίσει να διορθώσει στα τόσα χρόνια λειτουργίας του συστήματος. Τόσο, που αναρωτιέται κανείς καλόπιστα, μήπως δεν είναι καν εφικτή η διόρθωση των αδυναμιών αυτού του βαρύγδουπου συστήματος.

  β) Όταν ο επαγγελματίας και ο νέος επιχειρηματίας υποχρεώνεται, για να μπορεί να είναι επαγγελματίας και νέος επαγγελματίας, να χρησιμοποεί αυτό το αδιανόητα βαρύ και δύσχρηστο σύστημα, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί; Θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η φορολογική συμμόρφωση; Πολλοί στο οικονομικό επιτελείο ίσως να νομίζουν ότι θα αυξηθεί η φορολογική συμμόρφωση, στην πραγματικότητα όμως οι νέοι ιδίως επαγγελματίες (αλλά και οι μεγαλύτεροι) θα έχουν κάθε κίνητρο να ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, προκειμένου να μην τους «ζαλίζουν» οι πλείστες διαδικαστικές και ουχ ήττον οικονομικές υποχρεώσεις των MyDATA.

  γ) Για να μην μιλήσουμε για το ότι κάποιος π.χ. ψηφιακός νομάδας που φέρατε στην Ελλάδα με το πολυδιαφημισμένο νομοθέτημα της… προηγούμενης κυβέρνησης για τη φορολογία των ψηφιακών νομάδων, αν θελήσει ο κακομοίρης να κάνει και κάτι περισσότερο και να αξιοποιήσει τη δημιουργικότητά του ως ελεύθερος επαγγελματίας και όχι πια ως μισθωτός, τι πιστεύετε ότι θα κάνει μόλις τον ενημερώσουν οι ντόπιοι ότι, αν θέλει να μείνει στην υπέροχη χώρα μας, θα πρέπει να μάθει και να εφαρμόσει τα MyDATA; Μήπως φύγει τρέχοντας; Προφανώς! Ή ελάτε, ακόμη χειρότερα, στη θέση ενός Έλληνα νέου που έχει μπροστά του την επιλογή αφενός: Έναρξη, υψηλό τεκμαρτό εισόδημα μετά τα 3-5 χρόνια, αλλά πιο πριν και για πάντα… MyDATA! Και αφετέρου: Μετανάστευση! Τι από τα δύο θα προτιμήσει;

  Η… προηγούμενη κυβέρνηση είχε «κάποτε» ως προτεραιότητα το brain gain. Τώρα πια την ξεχάσαμε ολοσχερώς την έκφραση αυτή. Νομίζουμε ότι τα MyDATA θα συμβάλουν τάχα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά το μόνο που θα καταφέρουν θα είναι η εξώθηση στην παραοικονομία και στη μετανάστευση.

  δ) Πάμε τώρα στο μείζον ζήτημα του κατά πόσο θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα MyDATA στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στην αρχή μας είπαν ότι με αυτά θα καταργηθούν «τα πλαστά τιμολόγια». Βέβαια, πλαστά τιμολόγια ήδη δεν υπήρχαν μετά την κατάργηση του ΚΒΣ και της θεώρησης φορολογικών στοιχείων στις 31-12-2012. Δηλαδή η αρχική στόχευση ήταν να λυθεί ένα πρόβλημα που… δεν υπάρχει πια για πάνω από δέκα χρόνια. Μετά κάτι πήγαν να μας πουν τάχα για εικονικά τιμολόγια, που όμως δεν είχε έρεισμα διότι πολύ απλά τα εικονικά τιμολόγια μπορούν να εξακολουθούν να υπάρχουν, έχοντας μάλιστα και την «σφραγίδα εγκυρότητας» των MyDATA. Μετά δεν μας έλεγαν τίποτε, απλώς κατανοεί ο καθένας ότι τα MyDATA δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η υλοποίηση της «από καταβολής κόσμου» φαντασίωσης του ελλαδικού κράτους ότι, αν παρακολουθεί την «πραγματικότητα» σε όλες τις εκφάνσεις της, τότε θα συλλάβει, δήθεν, τη φοροδιαφυγή.

  Ο μόνος λόγος από πλευράς φοροδιαφυγής για να υπάρχουν τα MyDATA είναι άλλος – θα ασχοληθούμε παρακάτω με αυτόν – αλλά ας μείνουμε στη φορολογική αυτή φαντασίωση του ελλαδικού φορολογικού κράτους περί «παρακολούθησης των πάντων». Λοιπόν, αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που το κράτος ΔΕΝ μπορεί να συλλάβει τη φοροδιαφυγή. Διότι όταν μια συναλλαγή θέλει να αποκρυβεί, θα αποκρυβεί, ο κόσμος να χαλάσει, ακόμη κι αν κάποτε καταργηθούν τα μετρητά (το μεγάλο «όνειρο» των ελληνικών φορολογικών αρχών) – και τότε θα βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Το κράτος ΔΕΝ θα συλλάβει τη φοροδιαφυγή εάν παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις ΗΔΗ ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ συναλλαγές, αλλά αν ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ να ΕΙΝΑΙ δηλούμενες όσο γίνεται περισσότερες συναλλαγές. Αυτό θα το καταφέρει με δύο τρόπους: Ο πρώτος είναι να μειώσει ουσιωδώς τη φορολογία και ο δεύτερος είναι να μην καθιστά υπερβολικά δύσκολο να είναι δηλούμενες οι συναλλαγές.

  Είναι προφανές ότι με τα MyDATA το δεύτερο γίνεται πολύ πιο δύσκολο! Αν είναι κάποιον να τον ζορίσετε τόσο πολύ για να κόψει ένα παραστατικό, στο τέλος μπορεί να μην το κόψει, ακόμη κι αν είναι τραπεζική η συναλλαγή. Κι αν μάλιστα απειλείται έτσι κι αλλιώς με πρόστιμα όχι επειδή δεν θα κόψει το παραστατικό, αλλά… επειδή θα το κόψει (!) – βλ. τα σχόλια που θα ακολουθήσουν στο άρθρο περί κυρώσεων αλλά κάπως κάπου δεν θα το διαβιβάσει σωστά, τότε είναι πολύ πιθανό να μην το «κόψει», ακόμη κι αν έχει γίνει τραπεζικά η συναλλαγή και απειλείται με κυρώσεις λόγω μη έκδοσης.

  Άρα λοιπόν, τα δύσχρηστα και υπερβολικά βαριά MyDATA αποτελούν σαφέστατα παράγοντα αύξησης και όχι μείωσης της φοροδιαφυγής. Και εξ αυτού του λόγου, συνεπώς, το νομοσχέδιο καθόλου δεν δικαιώνει τον τίτλο του.

  ε) Έχουν άραγε τα MyDATA φορολογική χρησιμότητα για να «κλειδώσουν» οι φορολογικές δηλώσεις ΦΠΑ αρχικώς και εισοδήματος στη συνέχεια; Και αυτή η επιδίωξη είναι απόρροια της «πρωταρχικής» γραφειοκρατικής πλάνης των ελληνικών αρχών περί δήθεν αναγκαιότητας «παρακολούθησης της πραγματικότητας» για να «παταχθεί» η φοροδιαφυγή. Μέρος αυτής της φαντασίωσης είναι, ότι τάχα, εάν δεν αφεθεί χρόνος στον φορολογούμενο μεταξύ έκδοσης τιμολογίου ή άλλου παραστατικού και δήλωσης της οικονομικής ύλης του παραστατικού στις φορολογικές αρχές, τότε ο φορολογούμενος (και ο λογιστής του) δεν θα μπορέσουν να «μανιπουλάρουν» την έκδοση του παραστατικού και να «φοροδιαφύγουν».

  Πέραν του ότι η φαντασίωση αυτή είναι στον πρωταρχικό της πυρήνα έτσι κι αλλιώς εσφαλμένη, διότι η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ φοροδιαφυγή ΔΕΝ καταγράφεται, όπως προελέχθη, η επιμέρους αυτή φαντασίωση περί δήθεν φορολογικής-ελεγκτικής χρησιμότητας της εξαφάνισης της άνεσης χρόνου για φορολογούμενους και λογιστές μεταξύ έκδοσης παραστατικού και δήλωσής του στις οικονομικές αρχές είναι ακόμη χειρότερη: Διότι όχι μόνον ο φορολογούμενος (και ο λογιστής του) μπορούν να «μανιπουλάρουν» τη φορολογητέα ύλη πριν από την έκδοση του παραστατικού – εάν υποθέσουμε ότι μπορούν ή θέλουν να τη «μανιπουλάρουν» – άρα μηδέν αποτέλεσμα ελεγκτικώς – αλλά πέραν τούτου υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικότερο: Ο φορολογούμενος και ο λογιστής του ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ τον χρόνο μεταξή της έκδοσης του παραστατικού και της επεξεργασίας της φορολογητέας ύλης, προκειμένου να δηλώσουν ΣΩΣΤΑ τη φορολογητέα ύλη στη φορολογική δήλωση.

  Τώρα όμως, με τα MyDATA, στην πραγματικότητα αντικαθίσταται η φορολογική δήλωση με την έκδοση του παραστατικού, που εντέλει καθίσταται αυτό το ίδιο «φορολογική δήλωση». Πρόκειται για φαραωνικού επιπέδου γραφειοκρατικοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και της φορολόγησής της. Εκεί που κάθε επιχείρηση ήξερε ότι έχει μια δήλωση το χρόνο για εισόδημα και 4 ή 12 δηλώσεις το χρόνο για ΦΠΑ, άντε και 12 το χρόνο για ΦΜΥ και παρακρατούμενους φόρους και τίποτε έκτακτες δηλώσει, ξαφνικά τώρα ΚΑΘΕ παραστατικό χρειάζεται φροντίδα φορολογικής δήλωσης, χωρίς οι «κλειδωμένες» δηλώσεις να απαλλάσσουν φορολογούμενο και λογιστή από τη βάσανο της εξονυχιστικής τους εξέτασης. Αντιθέτως, θα πρέπει να εξετάζονται ακόμη πιο εξονυχιστικά, για να δουν οι φορολογούμενοι και οι λογιστές τους τι στο καλό τους «βγάζουν» τα MyDATA και πού θα πρέπει να αφαιρεθεί κάποιο τιμολόγιο δαπάνης (και σε ποιο βαθμό!) ως μη εκπεστέο κλπ. Μιλάμε για πραγματικό εφιάλτη!

  Χωρίς λοιπόν να κερδίζουν σχεδόν τίποτε φορολογικώς (βλ. αμέσως παρακάτω), οι φορολογικές αρχές καθιστούν με αυτο άρθρο 4 πραγματικά εφιαλτική τη λογιστική παρακολούθηση οιασδήποτε επιχείρησης, καθιστώντας εφιαλτική εντέλει τη λογιστική γραφειοκρατία οιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας – όταν τουλάχιστον δεν υπάρχει οργανωμένο λογιστήριο για να ασχολείται μέρα-νύχτα με αυτά (αυξάνοντας όμως πάλι έτσι σημαντικά το compliance cost σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους).

  στ) Μπορούν τελικά λοιπόν να έχουν κάποια χρησιμότητα τα MyDATA κατά της φοροδιαφυγής; Επειδή θέλουμε να είμαστε καλόπιστοι με τις προσπάθειες των φορολογικών αρχών, από τη μέχρι στιγμής συνολική εμπειρία των MyDATA και των φορολογικών ελέγχων αυτό που μένει ως πιθανή χρησιμότητα είναι ένα και μόνον: Ότι θα συλλέγουν πιο εύκολα, «με το πάτημα ενός πλήκτρου» οι φορολογικές αρχές τα φορολογικά στοιχεία των επαγγελματιών, προκειμένου να κρίνουν τη νομιμότητα των εκπιπτόμενων δαπανών.

  Εδώ υπάρχουν όμως πολλά, πάρα πολλά «αλλά»:

  Πρώτον, από τη στιγμή που το ίδιο νομοσχέδιο φέρνει το ελάχιστο τεκμαιρόμενο εισόδημα, το οποίο θα «πιάνει» τους περισσότερους επαγγελματίες, η έκπτωση δαπανών θα είναι εν πολλοίς εντελώς άχρηστη φορολογικώς για τους επαγγελματίες. Απομένουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπου ο ελεγκτικός κόπος της συλλογής των φορολογικών στοιχείων είναι πολύ μικρότερος από τον ελεγκτικό κόπο της επεξεργασίας τους. Δηλαδή και για τις μικρές και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τα MyDATA είναι άχρηστα για τον έλεγχο δαπανών, για μεν τις πρώτες εντελώς, για δε τις δεύτερες θα γλιτώνουν απλώς λίγο χρόνο από τους ελεγκτές.

  Δεύτερον: Η ίδια η εισαγωγή του ελάχιστου τεκμαιρόμενου εισοδήματος ακυρώνει παντελώς τη λογική αυτού του άρθρου 4, που θέλει όλες τις δαπάνες να πρέπει να εγγράφονται στα MyDATA. Αφού θέλετε να φορολογήσετε τεκμαρτά τους επαγγελματίες (και αύριο ίσως και εταιρίες; γιατί όχι, αφού έγινε η αρχή!), για ποιο λόγο να τους «βασανίζετε» με τα MyDATA;

  Τρίτον: Οι έλεγχοι δαπανών και η εξεύρεση των περίφημων ανά γενεές και γενεές «λογιστικών διαφορών» είναι σήμερα ούτως ή άλλως μια παρωδία. Καταρχάς, όταν οι επιχειρήσεις ξέρουν ότι σε έναν έλεγχο οι φορολογικές αρχές έτσι κι αλλιώς θα «βρουν» λογιστικές διαφορές, φροντίζουν έτσι κι αλλιώς να φουσκώνουν τις δαπάνες, προκειμένου να «βρουν» δαπάνες να απορρίψουν. Διότι εάν δεν τις φουσκώσουν, τότε θα τους απορρίψουν πραγματικές δαπάνες, αφού έτσι κι αλλιώς «πρέπει» (με τη νοοτροπία «τροχονόμου επαρχίας» που «πρέπει» να κόψει κλήσεις) να βρεθεί «κάτι» σε κάθε έλεγχο.

  Άρα, τι θέλει/μπορεί ο νομοθέτης τελικά να επιτύχει με τη διευκόλυνση της παρωδίας του ελέγχου δαπανών; Να συνεχίσει να προσποιείται η φορολογική διοίκηση ότι κάνει τη δουλειά της, ενώ ο φορολογούμενος θα «πετάει» επίτηδες μη εκπιπτόμενες δαπάνες, προκειμένου να τους «δώσει» τη δυνατότητα να «βρουν» κάτι;

  Αν σκοπός της φορολογικής διοίκησης και του νομοθέτη είναι να διαιωνιστεί αυτό το θέατρο, τα MyDATA θα έχουν, ναι, κάποια χρησιμότητα, διότι θα κάνουν αυτό το θέατρο πιο ευχερές στην υλοποίησή του. Αν σκοπός μας είναι ο ουσιαστικός (και όχι επιφανειακός-«τεχνολογικός») εκσυχγρονισμός των φορολογικών ελέγχων, τότε τα MyDATA θα αποτελέσουν φύλλο συκής για να ΜΗΝ εκσυγχρονιστούν ποτέ οι φορολογικοί έλεγχοι, αποσκοπώντες σε πραγματική – και όχι προσχηματική – αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

  Κατά τη γνώμη μου τα MyDATA θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικά – αν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικά, που καλύτερα δεν θα έπρεπε να είναι καθόλου υποχρεωτικά – μόνον σε επιχειρήσεις μεγέθους τέτοιου, που να έχουν οργανωμένο λογιστήριο. Δηλαδή π.χ. με κύκλο εργασιών 3 ή 5 εκατομμυρίων και άνω (εξαιρουμένων και πάλι π.χ. πρατηρίων υγρών καυσίμων και άλλων μικρών επιχειρήσεων με τεράστιους τζίρους λόγω αντικειμένου). Για όλους τους υπόλοιπους (αν όχι και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις) να είναι προαιρετικά, διατηρουμένων και επεκτεινομένων των σημερινών κινήτρων με μείωση του χρόνου παραγραφής κλπ. Έτσι, οι μεν επιχειρήσεις θα μπορούν να ζυγίσουν εάν θέλουν ή όχι να «μπλέξουν» με τα MyDATA, οι δε φορολογικές αρχές, αν θέλουν να έχουν όλη την εικόνα της φορολογούμενης επιχείρησης «με το πάτημα ενός πλήκτρου», θα πρέπει να τα βελτιώσουν τόσο, ώστε να τα καταστήσουν ελκυστικότερα και ευκολότερα από την επιχειρηματική ζωή ΧΩΡΙΣ τα MyDATA. Όσο η επιχειρηματική και η φορολογική ζωή χωρίς τα MyDATA θα είναι καλύτερη από ό,τι η ζωή με τα MyDATA, τόσο το σύστημα αυτό θα αποτυγχάνει ολοκληρωτικά τους σκοπούς για τους οποίους επιβάλλεται σήμερα.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 22:10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΡΜΕΝ

  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ:

  Η πλατφόρμα MyData είναι ανέτοιμη να υποδεχτεί και να απεικονίσει σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των συναλλαγών. Ενδεικτικά υπάρχει άλλη βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται οι εκδοθέντες ΜΑΡΚ, άλλη βάση δεδομένων που βλέπουν τα προγράμματα εμπορικής διαχείρισης και άλλη βάση δεδομένων που απεικονίζει τα αποτελέσματα στο συνοπτικό βιβλίο. Οι 3 αυτές βάσεις δεδομένων ΔΕΝ είναι συγχρονισμένες. Συνεπώς κάθε επιχείρηση/λογιστής που δεν θα βλέπει το παραστατικό διαβιβασμένο, λόγω ετεροχρονισμού των ανωτέρω βάσεων, θα πρέπει να στείλει απόκλιση, με την οποία πράξη όμως θα επιβάλλεται αυτομάτως πρόστιμο στον εκδότη του παραστατικού.

  Το κόστος διαχείρισης για την επίτευξη των διαδικασιών διασταύρωσης, επαληθεύσεων και διαβίβασης αποκλίσεων για την επίτευξη της έκπτωσης του Φόρου ΦΠΑ και του Φόρου εισοδήματος γίνεται τεράστιο σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση.

  Το κόστος από τα λογισμικά πληροφορικής και τα modules των mydata θα γίνει δυσβάσταχτο μιας και οι επιχειρήσεις θα είναι άμεσα εξαρτώμενες από αυτά.

  Το κόστος από την απώλεια ατελείωτων χρονοωρών σε διαδικασίες ελέγχου και ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας θα κάνει τις μικρές επιχειρήσεις αναποτελεσματικές .

  Θα απαιτούνται εσωτερικές θέσεις εργασίας μόνο για τον έλεγχο των MYDATA κάτι που είναι ανέφικτο στη πλειονότητα των επιχειρήσεων ήτοι τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

  Τα ανωτέρω κόστη και τα λοιπά μέτρα ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας θα καταστήσουν πολλές μικρές επιχειρήσεις μη βιώσιμες.

  Οι επιχειρήσεις θα βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση η μια με την άλλη για τις περιπτώσεις που θα εξαναγκαστούν σε δήλωση αποκλίσεων. Πόσο μάλιστα αν αυτό οφείλεται στην ανώριμη και κακοσχεδιασμένη πλατφόρμα των MyData.

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ:

  Το άρθρο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το σύνολο σχεδόν των φορολογικών νομοθετικών διατάξεων και κυρίως με το βασικό φορολογικό νομοθέτημα ως προς την έκπτωση των δαπανών, δηλαδή τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 αλλά και των χρόνων έκδοσης των παραστατικών, άρθρων του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ).

  Οι κανόνες της λογιστικής επιστήμης υποτάσσονται με το άρθρο αυτό στις πληροφοριακές και πληροφορικής φύσεως απαιτήσεις μιας ημιτελούς, δυσχρηστης και κακοσχεδιασμένης πλατφόρμας διαβίβασης.

  Η έμμεση επιβολή ποινής της μη αναγνώρισης έκπτωσης φόρου ΦΠΑ, σε περίπτωση μη διαβίβασης παραστατικών από τρίτο πρόσωπο (προμηθευτή), χωρίς υπαιτιότητα της ίδιας της επιχείρησης, καταστρατηγεί κάθε έννοια δικαίου. Σημειωτέων πως το ΦΠΑ έχει ήδη πληρωθεί από την επιχείρηση στον προμηθευτή. Το ΣτΕ, έχει εκδώσει πλήθος αποφάσεων, κρίνοντας πως είναι γενική αρχή του δικαίου, ότι η συνδρομή στο πρόσωπο του παραβάτη του στοιχείου της υπαιτιότητας αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή της κύρωσης.

  Η έμμεση επιβολή υποχρέωσης διαβίβασης απόκλισης είναι υποκατάσταση των ελεγκτικών διαδικασιών του κράτους και μεταφορά της υποχρέωσης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις . Η δυνατότητα δήλωσης απόκλισης δεν θεραπεύει την αντισυνταγματικότητα της επιβολής κύρωσης στην επιχείρηση λόγω υπαιτιότητας τρίτου.

  ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ:

  Εφαρμογή κινήτρων επιβράβευσης με μείωση του Φόρου, ΦΠΑ και εισοδήματος σε περίπτωση πλήρους εμπρόθεσμης διαβίβασης εσόδων.

  Διόρθωση και απλοποίηση της διαδικασίας διαβίβασης των εσόδων στο MyData .

  Έκδοση απλού, πλήρους και αναλυτικού οδηγού – εγχειριδίου διαβίβασης Εσόδων.

 • 22 Νοεμβρίου 2023, 17:34 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Καλησπέρα σας,

  Ως λογιστής, άρα και άμεσος αποδέκτης όλου αυτού του εγχειρήματος που ονομάζεται MyDATA, θεωρώ ότι είναι πολύ προβληματική η παρ.2, τουλάχιστον σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε. Καταρχήν, θα πρέπει τα MyDATA να συμβαδίζουν με την λογιστική και όχι το αντίστροφο.

  Η πλατφόρμα είναι σε πολλές περιπτώσεις αρκετά πολύπλοκη. Τόσο, που πέρα από γνώσεις φοροτεχνικής και λογιστικής σίγουρα πρέπει να έχουμε και γνώσεις προγραμματισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα προβλήματα με τον μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ σε τιμολόγια όπου μέρος του ΦΠΑ εκπίπτει και άλλο όχι. Επίσης, άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα έξοδα των εκτελωνιστών καθώς και η αποτύπωση ΤΠΥ σε λογαριασμό αγορών εμπορευμάτων.

  Παραβλέποντας όλες τις τεχνικές δυσκολίες, η πολυπλοκότητα έγκειται και στα έσοδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα έσοδα των ταξιδιωτικών πρακτορείων και η απεικόνιση τους στην πλατφόρμα.

  Πέρα από όλα αυτά όμως καταλύεται πρακτικά και το άρθρο 23 του ΚΦΕ για την μη έκπτωση δαπανών, συνεπώς μία τέτοια νομοθεσία οδηγεί αναγκαστικά και στην τροποποίηση άλλων θεμελιωδών νόμων.

  Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να παραβλέπουμε το πρόβλημα που προκύπτει με το μη λογιστικοποιημένο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ με αποτέλεσμα πολλά παραστατικά να αντλούνται λάθος και στην δήλωση ΦΠΑ.

  Εν κατακλείδι, αν και η πλατφόρμα μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τους λογιστές, αυτή την στιγμή δεν είναι πλήρως λειτουργική και πολλές επιχειρήσεις θα βρεθούν σε πραγματικά δυσάρεστη θέση χωρίς λόγο. Πρέπει πρώτα να λυθούν βασικά θέματα ενημερώσεις των εντύπων ΦΠΑ & Ε3 και μετά να κλειδώνει η δήλωση ΦΠΑ. Τέλος, πιστεύοντας ότι με την πρόταση μου θα συμφωνήσει το σύνολο του κλάδου, καλό θα ήταν να δημιουργηθεί ένα manual Με όλες τις πιθανές περιπτώσεις διαβίβασης εσόδων & εξόδων προκειμένου να μπορούν λογιστές και επιχειρήσεις να ανατρέχουν σε αυτόν τον οδηγό.

  Με εκτίμηση

 • 22 Νοεμβρίου 2023, 00:09 | Τρυφωνοπουλος Αριστειδης

  Χρειάζεται νέος σχεδιασμός
  σε όλα…

 • Καλημερα σας ,

  Θεωρω σαν ιδεα συλληψης του Mydata πολύ καλη ιδέα αλλα δεν θα επρεπε να υπάρχει τετοια πολυπλοκότητα

  Η εταιρία μας εξάγει και κατασκευάζει αντλίες . Προσπαθούμε μάταια να ανεβάσουμε παραστατικά εξάδων στο MYDATA . Υπάρχει πολύ Μεγάλο πρόβλημα . Συνεργαζόμαστε με την SIngualar και ειναι αδύνατον να βοηθήσει . Τον Ιανουάριο λογω των υπερβολικών απαιτήσεων αλλάζουμε πρόγραμμα σε Softone και σε δοκιμές που κάνουμε υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Έχει ανέβει υπερβολικά το κόστος των επιχειρήσεων ( έξοδα λογιστή , υποχρεωτική σύμβαση με εταιρία πληροφορικής για παραμετροποίηση και συμβουλές) με τις υπερβολικές απαιτήσεις που ζητάει το υπουργείο Οικονομικών .
  Έχουμε αγχωθεί παρα πολύ με αυτήν την κατάσταση που επικρατεί γιαπί εαν νομοθετήσετε πρόστιμα ή υποχρεωτικότητα στην διαβίβαση των εξόδων θα βρεθουμε παράνομοι χωρίς να έχουμε κανει κατι λαθος από την πλευρα μας . Πρεπει πρωτα να λυσει η AADE μαζι με τις εταιρίες πληροφορικής τα προβλήματα και να απλοποιησετε την όλη διαδικασία και μετα να το κανετε υποχρεωτικό .Προσκαλω τον Κυριο υπουργό Οικονομικών να μας επισκεφτεί στην εταιρία μας μαζί με τους συμβούλους του και να προσπαθησουμε μαζί να ανεβασουμε τα παραστατικά εξόδων

  με εκτίμηση
  Ανδρεας Χρυσαφης

 • 21 Νοεμβρίου 2023, 13:22 | ΣΠΥΡΟΣ_41

  H επιβολή κυρώσεων αναφορικά με την διαβίβαση δεδομένων στο mydata είναι άλλο ένα βάρος που σηκώνουν οι λογιστές όλης της χώρας οι οποίοι θα βρεθούν υπόλογοι και απέναντι στο κράτος αλλά και απέναντι στους πελάτες και όλο αυτό εξαιτίας της αδυναμίας των κρατικών ελέγκτικών μηχανισμών να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
  Σε μία πλατφόρμα που είναι ανέτοιμη, θα βρεθούμε εμείς οι λογιστές απέναντι σε ένα καθημερινό κυνήγι να προλάβουμε εντός της ημέρας να στείλουμε παραστατικά εταιρειών, είτε είμαστε άρρωστοι είτε έχουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, οι εταιρείες δε, θα πρέπει να προσλάβουν και άλλους λογιστές για να καλύψουν την επιπρόσθετη εργασία που απαιτεί η ηλεκτρονική διαβίβαση. Το κράτος έλεγε και δαφήμιζε τα mydata ως εργαλείο που θα απαλλάξει τις επιχειρήσεις από κόστη, αλλά στην πραγματικότητα γίνεται ακριβώς το αντίθετο!!

 • 21 Νοεμβρίου 2023, 09:31 | Πάντος_87

  Η προστιμοκεντρική πολιτική δημιουργεί άγχος, φοβία και αίσθηση αδικίας μεταξύ κράτους δικαίου και πολίτη. Το βάρος της μετάβασης στην ηλεκτρονική απεικόνιση έχει πέσει στις πλάτες των λογιστών που δεν είναι αρμόδιοι να ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για όλα τα σχέδια του κράτους. Θα πρέπει να γίνει ενημέρωση από πλευράς αρχών προς τους διάφορους επαγγελματικούς και επιστημονικούς κλάδους για το πως θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το σχέδιο

 • 19 Νοεμβρίου 2023, 13:56 | Κωνσταντίνος

  Δεν είναι ετοιμη η πλατφόρμα mydata ακόμα και οι εταιρείες λογισμικού που θέλουν να δούλεψει δεν το έχουν ετοιμο και μας λένε οτι η ΑΑΔΕ στέλνει ακόμα updates.

  Επιπλέον,πιστεύω θα καταπέσει σε δικαστήριο γιατι δεν γίνεται να μην αναγνωριζέται μια παραγώγικηδαπάνη για εκπτώση απο τον φόρο εισοδήματος εφόσον εσυ εχείς το τιμολόγιο στα χέρια σου και επειδή δεν το ανέβασε ο εκδότης στα mydata να μην εκπίπτει πρέπει να τροποποίηθει το αρθρό 23,24 4172/2023

 • 18 Νοεμβρίου 2023, 20:24 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ_ΝΤΑΛΚΑΡΑΝΗΣ

  Η πλειοψηφία των λογιστών είναι των 50 ετών.Θέλουν 3-4 χρόνια προσαρμογής. Η επόμενη γενιά και λογιστών και επαγγελματιών ναι θα αφομοιώσει και περπατήσει να νέα δεδομένα.Ήδη οι λογιστές έχουν υποστεί έντονη πίεση ως διαχειριστές των νέων οικονομικών δεδομένων προς την αγορά.Μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε την αγορά,τις συναλλαγές,την οικονομία ,τις επιχειρήσεις σταθεροποιώντας ψηφιακές αλλαγές αλλά χωρίς μπαμπούλα και πρόστιμα.

 • 18 Νοεμβρίου 2023, 14:30 | ΜΑΡΙΑ -40 ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

  Η πλατφορφα MY DATA ειναι ανετοιμη να δεχτει το συνολο των συναλλαγων ,ειδικα στα εξοδα η κατασταση ειναι χαοτικη.
  Η γνωμη μου ειναι να περιοριστει στα εσοδα μονο ,μιας και τα εσοδα μιας επιχειρησης αποτελουν εξοδο για την αντισυμβαλλομενη επιχειρηση.
  Ειναι τελειως ανακολουθο να θεσπιστουν προστιμα σε ενα συστημα διαβιβασης που δεν ειναι πληρως λειτουργικο και ουτε υπαρχουν σαφεις οδηγιες για τον τροπο διαβιβασης καθε συναλλαγης,κλειωδοντας τους κωδικους στο φπα και στις δηλωσεις εισοδηματος για δαπανες που δεν εχουν διαβιβαστει.
  Αυτο που θα καταφερουν ειναι η αυξηση του κοστους λειτουργιας των επιχειρησεων,το κλεισιμο των μικρων επιχειρησεων,την αυξηση των ωρων εργασιας στους λογιστες και στα λογιστικα γραφεια προσπαθωντας να βρουν ακρη με το ποιος διαβιβασε και ποιος οχι απο τους προμηθευτες και να διαβιβασουν για λογαριασμο του.
  Ολα αυτα ειναι μη εφαρμοσιμα και αμφιβολου αποτελεσματικοτητας για την παταξη της φοροδιαφυγης δειχνοντας τον δρομο προς την εξοδο τους μικροεπαγγελματιες και τους λογιστες προς αναζητηση νεας εργασιας.
  Οι μονοι κερδισμενοι σιγουρα μεχρι τωρα οι εταιρειες πληροφορικης για ολους τους αλλους εμπλεκομενους αγχος ,επι πλεον ωρες εργασιας,αυξηση κοστους λειτουργιας και αβεβαιοτητα σε ενα ασταθες φορολογικο περιβαλλον.

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 12:32 | Μπουρνάς Θέμης

  Μπουρνάς Θέμης, Οικονομολόγος, Σύμβουλος ΕΣΠΑ, Λογιστής, Δημοτικός Σύμβουλος Πετρούπολης

  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ:
  Η πλατφόρμα MyData είναι ανέτοιμη να υποδεχτεί και να απεικονίσει σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των συναλλαγών. Ενδεικτικά υπάρχει άλλη βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται οι εκδοθέντες ΜΑΡΚ, άλλη βάση δεδομένων που βλέπουν τα προγράμματα εμπορικής διαχείρισης και άλλη βάση δεδομένων που απεικονίζει τα αποτελέσματα στο συνοπτικό βιβλίο. Οι 3 αυτές βάσεις δεδομένων ΔΕΝ είναι συγχρονισμένες. Συνεπώς κάθε επιχείρηση/λογιστής που δεν θα βλέπει το παραστατικό διαβιβασμένο, λόγω ετεροχρονισμού των ανωτέρω βάσεων, θα πρέπει να στείλει απόκλιση, με την οποία πράξη όμως θα επιβάλλεται αυτομάτως πρόστιμο στον εκδότη του παραστατικού.
  Το κόστος διαχείρισης για την επίτευξη των διαδικασιών διασταύρωσης, επαληθεύσεων και διαβίβασης αποκλίσεων για την επίτευξη της έκπτωσης του Φόρου ΦΠΑ και του Φόρου εισοδήματος γίνεται τεράστιο σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση.
  Το κόστος από τα λογισμικά πληροφορικής και τα modules των mydata θα γίνει δυσβάσταχτο μιας και οι επιχειρήσεις θα είναι άμεσα εξαρτώμενες από αυτά.
  Το κόστος από την απώλεια ατελείωτων χρονοωρών σε διαδικασίες ελέγχου και ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας θα κάνει τις μικρές επιχειρήσεις αναποτελεσματικές .
  Θα απαιτούνται εσωτερικές θέσεις εργασίας μόνο για τον έλεγχο των MYDATA κάτι που είναι ανέφικτο στη πλειονότητα των επιχειρήσεων ήτοι τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  Τα ανωτέρω κόστη και τα λοιπά μέτρα ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας θα καταστήσουν πολλές μικρές επιχειρήσεις μη βιώσιμες.
  Οι επιχειρήσεις θα βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση η μια με την άλλη για τις περιπτώσεις που θα εξαναγκαστούν σε δήλωση αποκλίσεων. Πόσο μάλιστα αν αυτό οφείλεται στην ανώριμη και κακοσχεδιασμένη πλατφόρμα των MyData.
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ:
  Το άρθρο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το σύνολο σχεδόν των φορολογικών νομοθετικών διατάξεων και κυρίως με το βασικό φορολογικό νομοθέτημα ως προς την έκπτωση των δαπανών, δηλαδή τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 αλλά και των χρόνων έκδοσης των παραστατικών, άρθρων του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ).
  Οι κανόνες της λογιστικής επιστήμης υποτάσσονται με το άρθρο αυτό στις πληροφοριακές και πληροφορικής φύσεως απαιτήσεις μιας ημιτελούς, δύσχρηστης και κακοσχεδιασμένης πλατφόρμας διαβίβασης.
  Η έμμεση επιβολή ποινής της μη αναγνώρισης έκπτωσης φόρου ΦΠΑ, σε περίπτωση μη διαβίβασης παραστατικών από τρίτο πρόσωπο (προμηθευτή), χωρίς υπαιτιότητα της ίδιας της επιχείρησης, καταστρατηγεί κάθε έννοια δικαίου. Σημειωτέων πως το ΦΠΑ έχει ήδη πληρωθεί από την επιχείρηση στον προμηθευτή. Το ΣτΕ, έχει εκδώσει πλήθος αποφάσεων, κρίνοντας πως είναι γενική αρχή του δικαίου, ότι η συνδρομή στο πρόσωπο του παραβάτη του στοιχείου της υπαιτιότητας αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή της κύρωσης.
  Η έμμεση επιβολή υποχρέωσης διαβίβασης απόκλισης είναι υποκατάσταση των ελεγκτικών διαδικασιών του κράτους και μεταφορά της υποχρέωσης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις . Η δυνατότητα δήλωσης απόκλισης δεν θεραπεύει την αντισυνταγματικότητα της επιβολής κύρωσης στην επιχείρηση λόγω υπαιτιότητας τρίτου.
  ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ:
  Εφαρμογή κινήτρων επιβράβευσης με μείωση του Φόρου, ΦΠΑ και εισοδήματος σε περίπτωση πλήρους εμπρόθεσμης διαβίβασης εσόδων.
  Διόρθωση και απλοποίηση της διαδικασίας διαβίβασης των εσόδων στο MyData .
  Έκδοση απλού, πλήρους και αναλυτικού οδηγού – εγχειριδίου διαβίβασης Εσόδων.

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 09:34 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Απλοποιήστε το σύστημα διαβίβασης (my data και esend-pos), περιορίστε την υποχρέωση μόνο στα έσοδα, λάβετε υπόψη το λογιστικό λάθος, την αδυναμία σύνδεσης, τις βλάβες, τις αστοχίες των λογισμικών. Δώστε με απλό τρόπο δυνατότητα διορθώσεων στις επιχειρήσεις και τους λογιστές.

 • 16 Νοεμβρίου 2023, 11:46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Συμφωνώ πως ακόμα το σύστημα Mydata και ολες οι εταιρίες που το προωθούν δεν δουλεύουν σωστά. Ειδικά τα έξοδα είναι ένα χάος.
  Η ερώτηση μου είναι τι θα γίνει εάν για οποιοδήποτε λόγο στο νησί που μένω τον χειμώνα κοπεί η σύνδεση ίντερνετ για 3 ήμερες? (πράγμα καθόλου σπάνιο).

  Τι θα γίνει εάν ενώ κόβω κανονικά, το ίντερνετ δουλεύει κανονικά, αλλά το πρόγραμμα μου για τον οποιοδήποτε λόγο (bug) δεν ανεβάζει τα παραστατικά?

  Άποψη μου είναι πως πρώτα πρέπει να δουλέψει τουλάχιστον μια 5ετια πειραματικά ώστε οι εταιρίες να έχουν χρόνο να αναπτύξουν ότι συστήματα και τόπους πρέπει να αναπτύξουν ώστε να εξασφαλίσουν την αποστολή των παραστατικών στο 100%. Επίσης πρέπει να υπάρξει και χρόνος εκμάθησης του πληθυσμού.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 19:24 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

  Για τις συναλλαγες με μετρητα να επανελθει η χρηση της καρτας αποδειξεων του Υπουργειου Οικονομικων και να συνδεθει αφενος με το ποσο των ετησιων αναληψεων μετρητων από τις Τραπεζες κάθε φορολογουμενου και αφετερου με τα POS των επιχειρησεων και των επαγγελματιων (προηγουμενη λυση τεχνικου θεματος). Για τις αναληψεις των φορολογουμενων που δεν εχουν επαρκεις αποδειξεις να επιβαλλονται αντικινητρα και αντιστοιχως να δοθουν κινητρα σε οσους εχουν επαρκεις αποδειξεις. Το μετρο θα υποχρεωσει τα φυσικα προσωπα να ζητουν αποδειξεις και σε τελικη αναλυση θα μειωθουν οι φορολογικοι συντελεστες και επομενως θα αντιμετωπισθει σχεδον εξολοκληρου η φοροδιαφυγη (αμεση και εμμεση). Μονο τα φυσικα προσωπα μπορουν να αντιμετωπισουν τη φοροδιαφυγη

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 18:37 | Τάσος

  Μόλις το σύστημα είναι πλήρως λειτουργικό και η ΑΑΔΕ έχει βγάλει αναλυτικό εγχειρίδιο για το πώς διαβιβάζεται η παραμικρή συναλλαγή, τότε να θεσπιστούν πρόστιμα. Με κατακερματισμένες διάσπαρτες οδηγίες και ενημερώσεις για ολίγους μέσα σε άτυπες ομάδες, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η διαβίβαση.
  Θα πρέπει η ΑΑΔΕ να έχει μια προσβάσιμη πλήρως ενημερωμένη και επικαιροποιημένη βάση με τον τρόπο διαβίβασης ΚΑΘΕ συναλλαγής. Προς το παρόν έχουμε κάνει τις εταιρίες πληροφορικής πλούσιες.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 17:55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Το σύστημα (my data) δεν είναι λειτουργικό, υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Τα έσοδα οκ μπορούν να ανεβαίνουν και σε πραγματικό χρόνο, όμως τα έξοδα είναι αδύνατον με το υπάρχων σύστημα και σχεδιασμό.

  Χρειάζεται άμεσα επανασχεδιασμός και διαβούλευση με επαγγελματίες του χώρου, δηλαδή λογιστές, οικονομολόγους, και φοροτεχνικούς

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 16:44 | Michalis

  Είναι τουλάχιστον άτοπο να θεσμοθετούνται πρόστιμα για την εφαρμογή ενός μη λειτουργικού συστήματος με σειρά ανεπίλυτων θεμάτων (ενδεικτικά καταχώριση μισθοδοσίας κατασκευαστικής περιόδου σε πάγιο, ορθή αποστολή εσόδων από σειρά φορέων όπως οι τράπεζες, οι ΔΕΚΟ, οι δημοτικές επιχειρήσεις κλπ).
  Είναι επίσης αδύνατο οι λογιστές να παρακολουθούν ποιος προμηθευτής διαβίβασε ή δε διαβίβασε και να διαβιβάσουν για λογαριασμού του, η πρακτική αυτή ουδεμία επαφή έχει με την πραγματικότητα και τη λειτουργία ενός λογιστηρίου/λογιστικού γραφείου

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 16:02 | Μάριος Μπεκατώρος

  Στη παράγραφο 2 αναφέρεται «Εκπτώσεις φόρων και δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ»
  Πρέπει και ο λήπτης ελ. επιχειρηματίας να δηλώνει στο myData τα απλά παραστατικά όπως αποδείξεις δαπανών κάτω των 100€ και πως; Μέσω του QR Code θα πρέπει να σκανάρει κάθε απόδειξη για να μπαίνει στο myData της επιχείρησης; Το υποστηρίζει η πλατφόρμα, θα ισχύσει και αυτή η διάταξη για το 2023;
  Επιπλέον έξοδα μετακίνησης, διατροφής κλπ που γίνονται στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους πως θα δηλώνονται στο myData, δεδομένης της απουσίας συμβατού QR Code;

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 15:10 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η επιβολή αυτών των δυσθεώρητων προστίμων σε όλες τις επιχειρήσεις θα βοηθήσουν στο άμεσο κλείσιμο των επιχειρήσεων και την μείωση των εσόδων. Δε θα καθαρίσει τη ροή, αλλά θα την μειώσει.
  Αν συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα ψηφιακά ανεπτυγμένα συστήματα κρατών όπως αυτό της Εσθονίας, θα πρέπει να καταλάβουμε τον σκοπό. Σκοπός είναι η υποστήριξη του ανθρώπου/πολίτη/φορολογούμενου/επαγγελματία και η «απελευθέρωση» του από τα δεσμά των πολλών υποχρεώσεων και προθεσμιών. Στην Εσθονία, δεν υπάρχουν άμεσα πρόστιμα σε περίπτωση «εκπρόθεσμης» υποβολής, αλλά αν καθυστερήσεις την όποια υποβολή για πολύ καιρό ή τις υποβολές, θα πρέπει να ξέρεις ότι μαζεύεις «πόντους» για έλεγχο, αφού δεν αποδίδεις ΦΠΑ κλπ. Ακόμα, η πληρωμές προς το κράτος έχουν προσαύξηση ανά ημέρα και όχι ανά μήνα.
  Στα παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι κανένα πρόγραμμα (ακόμα και το e-timologio, esend που «παρέχονται» από την κυβέρνηση) ούτε η ίδια η πλατφόρμα διαβίβασης mydata δεν λειτουργούν σωστά. Πρώτα θα πρέπει να φτιαχτούν οι υποδομές, μετά τα προγράμματα τιμολόγησης, μετά η δοκιμή, μετά η υποχρεωτικότητα και μετά τα πρόστιμα!
  Για να γίνουν τα παραπάνω βήματα, θα πρέπει να αφουγκραστούν οι ομάδες του υπουργείου και της ανεξάρτητης αρχής, τις απαιτήσεις της κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου, εφοριακών υπαλλήλων και των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά σε γραφεία λογιστικά και πληροφορικής, όχι ατόμων προσκείμενων ή ατόμων που δεν έχουν σχέση με τις καθημερινές εργασίες!
  Δεν γίνεται ένα άτομο να αποφασίζει για όλα αυτά, ας προτείνει ο διοικητής της ΑΑΔΕ προς το Υπουργείο βάσει προτάσεων των ΟΕΕ, ΕΛΤΕ και Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.
  Το «κλείδωμα» των πεδίων στα φορολογικά έντυπα, δεν «δίνει» κάτι πέρα από άγχος κι ασφυκτικές προθεσμίες σε επαγγελματίες πληροφορικής και λογιστικής, ώστε οι πελάτες να μην κλείσουν ή αλλάξουν επαγγελματία.
  Σχετικά με το ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία θα πρέπει να μην υπολείπονται των λογιστικών βιβλίων. Γιατί δεν δημιουργείται τότε ένα ERP που θα δουλεύουν όλοι από μέσα, η εφορία θα μπορεί να ανατρέχει ανά πάσα ώρα και στιγμή; Και όχι ότι πρέπει να γίνει καταχώρηση άμεσα και διαβίβαση με τους σωστούς χαρακτηρισμούς, δηλαδή αύξηση των εργατοωρών και διεργασιών.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 15:03 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Η θεσμοθέτηση προστίμων θα ήταν εφικτό να ισχύει αφού περάσει ένα αρκετά σοβαρό χρονικό διάστημα, όπου το my data θα είναι σε πλήρη λειτουργία ( εσόδα & έξοδα ), χωρίς προβλήματα. Τότε μόνο θα μπορούσαν να οριστεί λίστα προστίμων, όχι όμως τόσο αυστηρών ( προσχέδιο ), γιατί θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στις επιχειρήσεις και στην λειτουργία τους. Η επιβολή τόσο αυστηρών προστίμων ( προσχέδιο ) δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα και θα δημιουργήσει πολλά σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις, λογιστές, επιχειρηματίες κτλ…Καλό θα ήταν να ισχύσουν λογικά πρόστιμα για κάθε περίπτωση.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 15:34 | Ε ΠΕΓΚΛΗΣ

  Το άρθρο 4 παραπέμπει σε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον ορισμό του χρόνου διαβίβασης των δεδομένων στην ΑΑΔΕ, καθώς και για εξαιρέσεις από την εφαρμογή της διάταξης για κλάδους δραστηριοτήτων, για όσο χρόνο οι αντίστοιχες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μηχανοργάνωση που επιτρέπει την ηλεκτρονική τήρηση και διαβίβαση δεδομένων. Αυτό δημιουργεί μια αβεβαιότητα για το τι θα ισχύει και τι είναι εύλογο, σε σχέση με την εφικτότητα μετάβασης.

  Αναφορικά με τιμολόγια εσόδων, σύμφωνα με τις επισημάνσεις των λογιστών, ο χρόνος διαβίβασης των μέσω εφαρμογής ΑΑΔΕ (timologio) για το έτος 2023 και το έτος 2024, είναι σε ‘πραγματικό χρόνο’. Εδω θα πρέπει να ληφθουν υπόψη καποιοι περιορισμοί, που έχουν ιδίως μικρές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν λογιστές ή προσωπικό για τον λόγο αυτό σε μόνιμη βάση, και ως εκ τούτου η μεταβίβαση τιμολογίων εσόδων σε ‘πραγματικό χρόνο’ δεν είναι πάντοτε εφικτή. Θα πρέπει να εξεταστεί η περιπτωση να δίνεται μια εύλογη διορία για την μεταβίβαση των τιμολογίων εσόδων, κατα προτίμηση διαβίβαση εντός του μήνα που εκδίδονται αυτά και όχι την ίδια μέρα, για μια μεταβατική περίοδο, ώστε να επιτραπεί ομαλή μετάβαση και να αποφέυγονται πρόστιμα και ποινές αναφορικά με το Άρθρο 5.

  Αναφορικά με τα παραστατικά δαπανών, υπάρχουν ακόμα προβλήματα με διαβίβαση παραστατικά δαπανών απο προμηθευτές που είτε αργούν να καταγράψουν απο πλευράς τους το παραστατικό που εκδόσαν στην επιχείρηση, είτε (απο ότι αναφέρουν οι λογιστές) το σύστημα της ΑΑΔΕ δεν επιτρέπει σε κάποιες περιπτώσεις καταχώρηση παραστατικών (πχ τιμολογια παρόχων τηλεφωνίας) λόγω συστεμικών θεμάτων που υπάρχουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Ως εκ τούτου, η οδηγία για τον χρόνο μετάβασης των παραστικών δαπανών, πρεπει να δίνει εύλογο χρόνο για την υποβολή και εκαθάριση των παραστατικών αυτών, ωστε να αποφέυγεται η ταλαιπωρία, καθώς και πρόστιμα και ποινές αναφορικά με το Άρθρο 5.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 12:00 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Η νομοθετηση επιβολης προστιμων ειναι προωρη, δεδομενου οτι η εφαρμογη στο συνολο της τελει ακομα σε συνεχη διαδικασια αλλαγων και βελτιωσεων, ως εκ τουτου θα ηταν σοφοτερο τα προστιμα να τεθουν σε συζητηση αφου περασει ενα χρονικο διαστημα με την εφαρμογη σε πραγματικα πληρη λειτουργια

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 09:27 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ_55

  η νέα εποχή ψηφιοποίησης απευθύνεται στο νέο κόσμο αλλά και στην προσαρμογή των παλαιότερων.Στη νέα εποχή που εισερχόμαστε και οικονομικά η έννοια του φόβου ,της επιβολής και της ποινικοποίησης δεν ταιριάζει με την γενικότερη απελευθέρωση του ανθρώπου και την παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης.Πρακτικά: ομαλή προσαρμογή χωρίς πρόστιμα.