Άρθρο 22 – Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν. 2859/2000, Α’ 248)

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι διακανονισμοί που αφορούν τις εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μια διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής:
α) ένας ημερολογιακός μήνας, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο.
β) ένα ημερολογιακό τρίμηνο, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.
2α. Οι υπόχρεοι οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ΄ αποκοπή καταβολής του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, υποβάλλουν έκτακτη δήλωση ΦΠΑ κάθε εξάμηνο».
3. Οι δηλώσεις των αγροτών φυσικών προσώπων που υπέχουν υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ και από 01.01.2015 υπέχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ανά φορολογική περίοδο, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος παρήλθε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους του 2015, μπορούν να υποβληθούν έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή προστίμων. Τυχόν οφειλόμενα ποσά από τις δηλώσεις της παραγράφου αυτής καταβάλλονται έως την ίδια ως άνω προθεσμία χωρίς την επιβολή τόκων και προστίμων, με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. κατόπιν αιτήσεως του φορολογούμενου».
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν για εκπτώσεις για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού από 1.1.2014, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν για πράξεις που διενεργούνται από 1.1.2015.

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:03 | Ι. Ζουμπούλης

  1. Ο Συντακτικός νομοθέτης καθιερώνει στο άρθρο 8 του Συντάγματος, την αρχή του νόμιμου δικαστή ως θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα. Σε αυτό το δικαίωμα έχουμε επιβάλλει ΦΠΑ 23%, και ακόμη περισσότερο σε όσους αντιμετωπίζουν με άμυνα μια υπόθεση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος παραλογισμός αντισυνταγματικότητας από αυτό, καθώς άλλωστε το δικαίωμα στην υγεία, και πολύ σωστά, δεν έχει υποβληθεί σε ΦΠΑ, αποδεικνύοντας ότι και το θεμελιώδες δικαίωμα στο νόμιμο δικαστή δεν θα έπρεπε να διανοηθεί κανείς να το υποβάλλει σε ΦΠΑ, κάτι που το έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ως αντισυνταγματική τιμωρία στους πολίτες που προσφεύγουν στα δικαστήρια για να εξασκήσουν το θεμελιώδες δικαίωμά τους.
  2. Έχουμε επανειλλημένα, ως δικηγόροι, και μέσω του πρώην προέδρου μας κου. Ρουπακιώτη, ζητήσει, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, να συνδεθούμε online με την εφορία, και τη στιγμή που εισέρχεται ο πελάτης να πατάμε το «online ταξίμετρο» με τον πελάτη να εισάγει το ΑΦΜ του και τον κωδικό του, ώστε να επιβεβαιώσει την αποδοχή της χρέωσης, και να ενημερωθεί η εφορία για τη χρέωση, και εμείς ως δικηγόροι να εξασφαλίσουμε την αμοιβή μας, όπως και ΟΛΟΙ οι ελεύθεροι επαγγελματίες παρομοίως. Οι πρώην κυβερνήσεις αρνήθηκαν την πρότασή μας, με αποτέλεσμα την φοροδιαφυγή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος είναι η διασφάλιση όλων, και του κράτους, και του πελάτη και του επαγγελματία.

 • 15 Μαρτίου 2015, 23:19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΛΛΟΣ ΚΖΝ

  Σωστή η αντιμετώπιση του θέματος της υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των αγροτών του κανονικού καθεστώτος κάθε τρίμηνο η μήνα . Όμως για να σοβαρευτεί και άλλο η κατάσταση προτείνω να καταργηθεί η παράλογη εξαίρεση ότι δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων.

 • 15 Μαρτίου 2015, 23:41 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΛΛΟΣ ΚΖΝ

  Σχετικά με το άρθρο 33 του κώδικα ΦΠΑ Ν.2859/2000 :Το σωστό θα ήταν να επανέλθει η Εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ, καθώς ήταν ένα χρήσιμο έντυπο.Αφού δεν το προτείνετε και αρκείστε στην νέα δήλωση για τους διακανονισμούς προτείνω:
  α)το εδάφιο με την προσθήκη «Οι διακανονισμοί που αφορούν τις εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μια διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος» να μπει στο τέλος του άρθρου 33 και όχι στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
  β)Η ΓΓΠΣ στην θέση της καταργημένης Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ , να φτιάξει μια παρόμοια εφαρμογή , η οποία θα συμπληρώνεται αυτόματα και προοδευτικά κάθε φορά που υποβάλλονται(περιοδικές) δηλώσεις ΦΠΑ με τα στοιχεία αυτών για να γνωρίζει ο καθένας που έχει πρόσβαση το ύψος των εκροών και εισροών, το ΦΠΑ αυτών, τις πληρωμές ( βεβαιώσεις) που έγιναν και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.Θα είναι χρήσιμο και για τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και για τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ.

 • 15 Μαρτίου 2015, 22:09 | ΖΗΣΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

  υπάρχουν δεκάδες λόγοι για την μη υποβολή τρίμηνης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από τους αγρότες όπως αναφέρετε στο 22ο άρθρο πάρ.3
  Να λάβετε υπόψιν ότι ο αγροτικός παραγωγικός κλάδος είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος με πάρα μα πάρα πολλά άλυτα προβλήματα εδώ και δεκαετίες. Μη προσθέτεται και άλλα προβλήματα στον μεγαλύτερο πρωτογενή τομέα αλλά και από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς τομείς. Είναι έτοιμος να κατάρρευσή μετά από 15 χρόνια αυξήσεων κόστους παραγωγής που ξεπέρασε το 900% σε φάρμακα λιπάσματα κτλ
  Μερικοί από τους λόγους είναι
  1 δύο περίοδοι για τις εκτατικές καλλιέργειες Μάρτιος-Μάιος έξοδα και Νοέμβριος-Δεκέμβριος έσοδα.
  2 μεγάλη αύξηση του λογιστικού κόστους αλλά και χρόνου
  3 οι αγρότες πληρώνουν αλλά και πληρώνονται συνήθως στο τέλος του έτους τι θα γίνετε ? Στην αρχή του έτους θα ζητούν επιστροφή ενώ δεν το έχουν πλήρωσή στους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, γεωπόνους κτλ ΦΠΑ και στο τέλος του έτους θα αποδίδουν ΦΠΑ? είναι το παράλογο.
  4 Πολλά από τα προϊόντα αποθηκέυονται μέχρι την πώληση τους σε συνεταιρισμούς αποθήκες ομάδων παραγωγών κτλ τα τιμολόγια συγχρόνως κόβονται χωρίς να έχουν πληρωθεί, οι αγρότες πρέπει να αποδίδουν ΦΠΑ το τρέχον τρίμηνο? Με τι χρήματα? Ξανά ληξιπρόθεσμα?
  ΚΤΛ ΚΤΛ ΚΤΛ

 • 14 Μαρτίου 2015, 08:07 | ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ

  ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ Φ.Π.Α.: Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για την δυνατότητα μέσω της εφαρμογής taxis να καταβάλλεται Φ.Π.Α. και ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, δηλ. πριν τον χρόνο της υποχρεωτικής υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης σε οποιοδήποτε ποσό επιλέγει ο φορολογούμενος (δηλαδή κάτι ως καταβολή έναντι).
  Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες να καταβάλλουν κάποιο ποσό ΦΠΑ έναντι του συνολικού ποσού που θα διαμορφωθεί στην αντίστοιχη περίοδο (πχ τρίμηνο), ώστε το συνολικό ποσό να μην συσσωρεύεται στο τέλος της περιόδου καθόσον μέρος αυτού θα έχει ήδη καταβληθεί.

 • 13 Μαρτίου 2015, 14:21 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Θα πρέπει να δοθεί περισσότερο έμφαση στο φορολογικό καθεστώς των αγροτών που είναι σύνθετο, να υπάρξει απλοποίησή του, όπως και να διατηρηθεί το ειδικό καθεστώ του ΦΠΑ σε εστίαση και στις παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές

 • 13 Μαρτίου 2015, 10:25 | Αχιλλέας Σιδεράκης

  Η κατάργηση της 1 ετήσιας δήλωσης των αγροτών το μόνο που επιτυγχάνει είναι να τους επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα και όχι με την απλοποίηση των διαδικαστιών ή με την είσπραξη επιπλέον εσόδων για το κράτος.
  Το μπέρδεμα και η πολυπλοκότητα υπάρχει στα πολλαπλά καθεστώτα αγροτών (κανονικού, ειδικού, αγροτικά εισοδήματα χωρίς έναρξη στην εφορία κλπ).
  Η ετήσια δήλωση πρέπει να παραμείνει,δημιουργεί έξοδα χωρίς λόγο στους αγρότες και ειδικά σε σχέση με τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος τους φέρνει σε μειονεκτική θέση.

 • 13 Μαρτίου 2015, 09:17 | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  καλημέρα σας ,
  Θα έλεγα η προτεινόμενη αυτή τροποιποίηση του ιγ αρ. 23 αποτελεί έγκλημα κατά των επιχερήσεων που συναλλάσονται για συνήθεις συναλλαγές (πχ μεταφορά) με αρκετές από τις χώρες του πίνακα (πχ Βουλγαρία,Σκόπια , Αλβανία ).
  Για παράδειγμα μια μεταφόρική διεθνών μεταφορών έχει τέτοιες συναλλαγές περίπου 130.000/μήνα . Αν κρατάτε 26 % ήτοι 34.000 Χ 12 μήνες = 405.000 ετήσια η εταιρεία ΚΛΕΙΝΕΙ στο πρώτο 2 μηνο .

  ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΗΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .

  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΠΛΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΑΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΝΝΑΛΑΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ.

  Ευχαριστώ και ελπίζω να επικρατήση η κοινή λογική.