Άρθρο 11 – Ημερήσια αποζημίωση

1. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινούμενου. Το ανωτέρω ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.Ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν. 2. Η ημερήσια αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άρθρο 11 – Ημερήσια αποζημίωση.