• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκος Ευαγγελος' | 6 Ιουλίου 2016, 07:32

    καλούμε να κατατεθεί ως επιπλέον άρθρο ή τροπολογία η καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που μετατάχθηκαν υποχρεωτικώς στα Καταστήματα Κράτησης βάσει του νόμου 4172/2013. Το να υπάρχουν υπάλληλοι 2 ταχυτήτων αντιβαίνει στους γενικότερους κανόνες δημόσιας διοίκησης και αυξάνει το κλίμα διάκρισης και άδικης μεταχείρισης σε κομμάτι του προσωπικού. Δεν δύναται και δεν είναι ορθό και δίκαιο υπάλληλος με τα ίδια έτη υπηρεσίας και για την ίδια εργασία να λαμβάνει έως και 220 ευρώ λιγότερα λόγω της περικοπής της ήδη μικρής προσωπικής διαφοράς που δικαιούται και λαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι αντίστοιχοι δ.υ. έπειτα από μία υποχρεωτική διαδικασία μετάταξης που υπάχθηκε! Για το λόγο αυτό ζητούμε την ακριβώς ίδια πρόταση του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθ. Δικαιωμάτων με το υπ. αριθμόν 42560/07.06.2016 έγγραφο του ΥΔΔΑΔ, που απέστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης για το ίδιο θέμα που αφορά νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ όπου υπάρχει η πρόβλεψη καταβολής της προσωπικής διαφοράς σε πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που ανήκουν σε άλλη υπηρεσία αλλά υπάχθηκαν στην ίδια διαδικασία κινητικότητας του ν. 4172/2013. Ζητούμε επακριβώς: «Να εξαιρεθούν από την γενική ρύθμιση της παραγράφου 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010, όπως ισχύει και οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί, οι οποίοι μετατάχθηκαν στα Καταστήματα Κράτησης βάσει του ν. 4172/2013 (Α’ 167)»Λούκος Ευάγγελος Γ.Γ. Σωματείου Υπαλλήλων Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού ΔΕ Φύλαξης Κ.Κ.Κορυδαλλού