• Σχόλιο του χρήστη 'Λούκος Ευάγγελος' | 6 Ιουλίου 2016, 16:01

    Να μην θεωρείται διάκριση στον επαγγελματικό προσανατολισμό το όριο ηλικίας, το ύψος και τα σωματικά χαρακτηριστικά (ύψος, δείκτης μάζας σώματος) που αφορούν την πρόσληψη σε επαγγέλαμτα που από τη φύση τους απαιτούν την άσκηση των καθηκόντων τους από ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό (σε συνδυασμό πάντα με τις γραμματικές και λοιπές γνώσεις) κλπ. όπως τα σώματα ασφαλείας.