• Σχόλιο του χρήστη 'Φίλιππος Παγάνης' | 12 Ιουλίου 2016, 21:37

    Θεωρούμε θετική την απαραίτητη διεύρυνση και εκσυγχρονισμό του ορισμού της διάκρισης. Πιστεύουμε πως επίσης σημαντικό είναι το σχέδιο νόμου να συμπεριλάβει σαφείς ορισμούς για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου αλλά και κάθε αιτίας για διάκριση που αναφέρεται στο σχέδιο νόμου ώστε να είναι ευκολότερη η εφαρμογή της νομοθεσίας εφόσον αυτή ψηφιστεί. Εκ μέρους της Colour Youth - Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας, Φίλιππος Παγάνης