• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκη Τεμπονέρα' | 6 Οκτωβρίου 2016, 17:09

    Σχετικά με την τροποποίηση των προϋποθέσεων παραδεκτού της αιτήσεως αναιρέσεως, η οποία είναι απολύτως αναγκαία και πρέπει άμεσα να προχωρήσει θα ήθελα να επισημάνω ότι: Η διάταξη του άρθρου 12 του Νόμου 3900/2010 με τις προϋποθέσεις περί παραδεκτού που έθεσε κατάργησε πλήρως τον τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας στη Διοικητική Δικαιοσύνη και θα πρέπει να εξεταστεί η πλήρης κατάργησή της. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει η τροποποίηση του άρθρου 53 παρ. 3 του πδ 18/1989, όπως ισχύει με το άρθρο 12 του Ν. 3900/2010, να ψηφιστεί ως ανωτέρω και να καθίσταται επιπλέον στο κείμενο της διάταξης αυτής απολύτως σαφές ότι θα καλύπτεται το απαράδεκτο όλων των αιτήσεων αναιρέσεως που έχουν ήδη ασκηθεί καιδεν έχουν ακόμη συζητηθεί, ώστε να μην τίθεται θέμα απαραδέκτου αυτών και να δίνεται η δυνατότητα κάλυψης του απαραδέκτου μέχρι την πρώτη συζήτηση.