• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΟΤΗΣ ΜΠΡΙΝΙΑΣ' | 8 Οκτωβρίου 2016, 10:01

    Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 γίνεται λόγος για "πρακτικό, το οποίο περιέχει τις δηλώσεις των διαδίκων". Όταν λέτε "δηλώσεις" τί εννοείτε; Προφορικές ή έγγραφες; Και με τί περιεχόμενο; Και πότε θα υποβάλλονται; Πριν τη σύνοδο του Συμβουλίου ή κατά τη σύνοδο; Θα μπορούν άραγε οι διάδικοι να παρίστανται κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου; Τελικά θέλετε ο εισηγητής δικαστής να κάνει παζάρια; Αυτή είναι η δουλειά του; Αν θέλετε τον εν λόγω συμβιβασμό αναθέστε τον στους δικηγόρους. Οφείλουν να ξέρουν προς τα πού θα πάει η υπόθεση. Τα ζητήματα αυτά είναι λυμένα και δεν χωρούν κατά κανόνα αμφιβολίες. Δυστυχώς και πάλι επιφορτίζετε τους εφέτες και εξυπηρετείτε τους δικηγόρους. Μην μιλάτε όμως για επιτάχυνση απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης. Μιλήστε για διοικητικά δικαστήρια που επικουρούν δικηγόρους.