• Σχόλιο του χρήστη 'Γρηγόριος Γιάκας, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α' Νομικού Συμβουλίου του Κράτους' | 3 Μαΐου 2017, 20:48

    Στη διάταξη του άρθρου 7 θα πρέπει να προστεθεί το εξής εδάφιο : Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α' 287/28-11-2005) "Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας" ("ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται κατά την ενημέρωση που αφορά σε ειδικές επεμβάσεις, όπως μεταμοσχεύσεις, μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, επεμβάσεις αλλαγής ή αποκαταστάσεως φύλου, αισθητικές ή κοσμητικές επεμβάσεις"), η έκφραση "αλλαγή φύλου" αντικαθίσταται από τον όρο "επιβεβαίωση φύλου".