• Παρ 7:Το δικαίωμα του κρατούμενου να ζητήσει μεταγωγή σε άλλο Κατάστημα Κράτησης για να μπορέσει να σπουδάσει σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ που έχουν την ειδικότητά του καθώς και το δικαίωμα του να μεταγραφεί σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα πρέπει να συνιστά αυτομάτως την υποχρέωση από την πλευρά της φυλακής να ικανοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν το αίτημά του ώστε να μην παραμείνει η αίτησή του στα συρτάρια. Παρ 9: Η εκπαίδευση των κρατουμένων δεν θα πρέπει να αναστέλλεται για κανέναν λόγο, διότι είναι το πιο αποτελεσματικό μέσον για την επανένταξη. Η δυνατότητα αναστολής που εισάγεται στο παρόν άρθρο -κάτι νέο σε σχέση με τον ισχύοντα σωφρονιστικό κώδικα- οδηγεί σε αυθαιρεσίες, εκφοβισμό και πολύ πιθανόν σε διακριτική μεταχείριση εκ μέρους του όποιου αρμόδιου οργάνου. Παρ 12: Οι κρατούμενοι οι οποίοι υπάγονται στην αντισταθμιστική εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα στον ευεργετικό υπολογισμό των ημερών. Παρ 15: Οι κρατούμενοι σπουδαστές ή μη, την εποχή της τεχνολογίας και της πληροφόρησης, θα πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.