• Αίτημα των κρατουμένων:Απόσυρση της αναστολής της εκπαίδευσης του κρατουμένου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 9. Η εκπαίδευση του κρατούμενου οφείλει να είναι αναφαίρετο δικαίωμα του και η αναστολή της μόνο αρνητικά μπορεί να επιδράσει στον χαρακτήρα του.