• Σχόλιο του χρήστη 'Ευγενία Σαρίδου' | 31 Δεκεμβρίου 2017, 09:47
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    παρ. Β: (i) ποιος θα αναγνωρίζει τους "αναγνωρισμένους φορείς του εξωτερικού" και με ποια κριτήρια; (ii) με ποια διαδικασία γίνεται η αναστολή; Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της ευρείας διακριτικής ευχέρειας της ΚΕΔ σκόπιμο είναι η απόφασή της περί αναστολής να ορίζεται ότι θα είναι αιτιολογημένη.