• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΟΡΔΑΚΗ' | 2 Ιανουαρίου 2018, 10:05
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο άρθρο 7 παρ.1 γιατί πάλι βάζουμε το διαμεσολαβητή να συντάσσει το πρακτικό διαμεσολάβησης; Το πρακτικό συντάσσεται πάντα από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των μερών και ελέγχεται για την πληρότητά του και σωστή απόδοση της συμφωνίας από το διαμεσολαβητή. Στο άρθρο 7 παρ.1 εδάφ. γ, και προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση με το εδάφιο στ΄ θα ήταν καλύτερο να αναφερθεί ως συμφωνία υπαγωγής, όπως παραπάνω στο νόμο αναφέρεται