• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΟΡΔΑΚΗ' | 2 Ιανουαρίου 2018, 10:09

    Στο άρθρο 12 παρ. 1 εδάφ.β, τί σημαίνει «ο διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να μην αναλάβει εργασία …»; Γιατί δεν συγκεκριμενοποιούμε ότι ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να αναλάβει να διενεργήσει μια διαμεσολάβηση…