• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΔΙΑΠ.ΔΙΑΜ' | 2 Ιανουαρίου 2018, 13:51

    Το πρακτικό διαμεσολάβησης πρέπει να κατατίθεται στην γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου που έλαβε χώρα η διαμεσολάβηση από τον διαμεσολαβητή (κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον ενός των μερών) και μετά να δίδεται επίσημο αντίγραφο στα μέρη.