• Σχόλιο του χρήστη 'S P MEDIATION BANING' | 2 Ιανουαρίου 2018, 13:58
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η κατάρτιση του διαμεσολαβητή, οι δεξιότητες του, η εμπειρία του, οι σπουδές του και η επιμόρφωση του πρέπει να αποτελούν σημαντικό κριτήριο επιλογής για τα μέρη. Ο διαμεσολαβητής που βοηθάει τα μέλη να επιλύσουν τις διαφορές τους είναι απαραίτητο να είναι εξειδικευμένος σε ειδικής φύσεως θέματα, π.χ. δικηγόρος σε τραπεζικό δίκαιο και ΟΧΙ μόνο γενικής δικηγορίας ή εμπορικό δίκαιο, οικονομολόγος ή λογιστής σε τραπεζική οικονομική εξειδίκευση και ΟΧΙ γενικά οικονομικά ή λογιστικά θεμάτα, εκπαιδευτικός να συμμετέχει στην σχολική διαμεσολάβηση και όχι δικηγόρος ή οικονομολόγος ή οτιδήποτε άλλο, εφόσον πραγματικά θέλουμε την εφαρμογή του θεσμού με επιτυχία, προάγοντας τις ανθρώπινες σχέσεις.