• Σχόλιο του χρήστη 'vagia gounela' | 2 Μαρτίου 2018, 18:39

    / Ο Νόμος στο άρθρο 31 αναφέρει το βασικό δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου αναφορικά μόνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 680/2016, ενώ δε δίνει κατευθυντήριες γραμμές ως προς τα ίδια ζητήματα που άπτονται του πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016. Ειδικότερα δεν επιλύεται θεσμοθετικά το ζήτημα των προτεινόμενων μέσων για την επαρκή και ορθή ενημέρωση του υποκείμενου, ιδίως ως προς τα δεδομένα που δε συλλέγονται απευθείας από το υποκείμενο (άρθρο 14 του Κανονισμού). Ο Κανονισμός δηλαδή αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ενημέρωσης των υποκειμένων στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο στον υπό διαβούλευση νόμο, δεν παρέχεται ουδεμία κατευθυντήρια γραμμή για το πως ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα ικανοποιήσει το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ενημέρωση για τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων του, όπως λόγου χάρη μέσω της ανάρτησης της πολιτικής απορρήτου στο site του, μέσω της δημοσίευσης σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, μέσω του αποδέκτη των δεδομένων.