• Σχόλιο του χρήστη 'Rania Siorenta' | 4 Μαρτίου 2018, 00:48

    Ως προς την παράγραφο 1 Δηλαδή, τα μέλη της Αρχής που μπορεί να είναι και εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί ή εισαγγελείς ή δικηγόροι μπορούν στο πλαίσιο μιας δίκης να καταθέτουν στοιχεία ως μάρτυρες ή πραγματογνώμονες μπορούν να καταθέτουν στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος νόμου? Τι είδους ανεξαρτησία έχει η ΑΠΔΠΧ?