• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ' | 5 Μαρτίου 2018, 09:03

    Δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο αλλά και στο σύνολο του νομοσχεδίου η ισχυρή πρόβλεψη του Κανονισμούού για την διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσωπικών δεδομένων, φυσικά με κανόνες προστασίας των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, και με στόχο την οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.