• Σχόλιο του χρήστη 'Γρηγόρης Τσόλιας, Δικηγόρος' | 11 Απριλίου 2018, 10:37

    Θα μπορούσε να διευκρινισθεί ως προς την πρόσληψη της ιδιότητας του "υπόπτου" ότι αυτή αφορά όχι μόνο την τυπική, δηλαδή την ιδιότητα που λαμβάνει όταν καλείται ρητά το πρόσωπο ως "ύποπτο" προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις, αλλά και την ουσιαστική, όταν π.χ. καλείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης για να υποβληθεί σε διαδικασία φυσικής αναγνώρισης, ανάμεσα σε άλλα ύποπτα, για τέλεση αξιόποινης πράξης, πρόσωπα. Κατά τούτο, η διάταξη θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: "[...] από τη στιγμή που ένα πρόσωπο προσλαμβάνει την ιδιότητα του υπόπτου με κάθε τρόπο,..."