• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΤΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ' | 8 Μαρτίου 2019, 10:34

    Ο κάθε μηνυτής-εγκαλών, να θεωρείται διάδικος, ακόμα και όταν δεν παρίσταται στη δίκη ως πολιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας, να έχει όλα τα δικαιώματα του διαδίκου, να λαμβάνει αντίγραφα των πρακτικών κ.λ.π. χωρίς άλλες διατυπώσεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι παθόντες, που καταθέτουν μηνύσεις-εγκλήσεις και λόγω οικονομικής δυσχέρειας, δεν είναι σε θέση να καταβάλλουν την αμοιβή σε δικηγόρο, για να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται για την έκβαση της ποινικής τους υπόθεσης.