• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΗΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ' | 12 Μαρτίου 2019, 15:33

    Σχετικά με τα κατ' έγκληση διωκόμενα αδικήματα. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις απουσιάζει αυτός που υπέβαλε την έγκληση , προτείνω: Στα κατ'έγκληση διωκόμενα αδικήματα, εάν κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν παρίσταται ο εγκαλών, το Δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη την υποβληθείσα έγκληση και καταδικάζει τον εγκαλούνται στα δικαστικά έξοδα. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί και κάποια αποσυμφόρηση των πινακίων.