• Σχόλιο του χρήστη 'Ευφημία Παναγιωτίδου' | 13 Μαρτίου 2019, 14:50

    Το άρθρο 150 του Ποινικού Κώδικα σήμερα προβλέπει: "Άρ 150- Νόθευση αποδεικτικών Όποιος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει ή κρύβει έγγραφα ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμεύσουν για την απόδειξη δικαιωμάτων ή την υποστήριξη συμφερόντων του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του απέναντι σε άλλο κράτος τιμωρείται με Κάθειρξη". Γιατί προτείνετε την κατάργηση του άρθρου 150; Σκοπεύει κανείς να νοθεύσει/καταστρέψει/κρύψει έγγραφα που αποδεικνύουν δικαιώματα του ελληνικού κράτους; Και προτείνετε αυτή η πράξη να είναι μη αξιόποινη;