• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστάσιος Χ' | 13 Μαρτίου 2019, 21:19

    Στο άρθρο 138 ΚΠΔ προβλέπεται μόνο ανάγνωση της έγγραφης πρότασης του Εισαγγελέα στο Συμβούλιο πλην όσων περιπτώσεων σε άλλους νόμους προβλέπεται η παρουσία του (και των διαδίκων) και εδώ το αντίθετο δηλαδή η ακρόασή του. Μήπως πρέπει να υπάρξει κάποιος συντονισμός;