• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνιος Τράκας' | 20 Μαρτίου 2019, 22:21

    Κατά την θεσμοθέτηση του άρθρου 59 ΚΠΔ ο νομοθέτης είχε υπ' όψιν του μια σημαντικά βραχύτερη προδικασία, που διαρκούσε, στη χειρότερη περίπτωση, κάποιους μήνες, εντός των οποίων, οπωσδήποτε, θα είχε ασκηθεί ή όχι η ποινική δίωξη. Οπότε η εφαρμογή του 59 ήταν ευχερής και αποτελεσματική Όμως, από την ισχύ 3160/2003 και 3346/2005 έχει διευρυνθεί σημαντικά η χρήση και συνακόλουθα, σε πολλές υποθέσεις, η διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης. Αποτέλεσμα αυτού είναι υποθέσεις να παραμένουν ακόμα και για πολλά έτη στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης (έχω υπ' όψιν μου υποθέσεις που έχουν κλείσει ήδη εννέα έτη). Με τον τρόπο αυτό όμως καταλήγουμε στο ανακόλουθο σχήμα να σχηματίζονται δικογραφίες που εξαρτώνται προφανώς από άλλες - πολύ προγενέστερες - στις οποίες, ωστόσο, δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη επειδή βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Συνέπεια των παραπάνω είναι ενώ, κατά νομική και λογική αναγκαιότητα, θα έπρεπε η διαδικασία της δεύτερης δικογραφίας να αναστέλεται, όπως ορίζει το άρθρο 59, εντούτοις αυτό δεν μπορεί να συμβεί για τον τυπικό λόγο ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Για το λόγο αυτό και επειδή, κατά τη γνώμη του γράφοντος, α) ο θεσμός της αναστολής/αναβολής της ποινικής δίκης είναι από τους πετυχημένους στον κώδικα ποινικής δικονομίας, β) ομοίως, η ενδυνάμωση της προκαταρκτικής εξέτασης έχει παίξει θετικό ρόλο στην επιτάχυνση και τον εξορθολογισμό της ποινικής προδικασίας, προτείνω το άρθρο 59 ΚΠΔ να τροποποιηθεί ως εξής: 1. Όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, η πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στην δεύτερη δίκη. 2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 229, 362 και 363 ΠΚ, αν για το γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 243, 43 παρ. 1 εδ. β`), αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της ποινικής δίωξης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών.