• Σχόλιο του χρήστη 'Φώτιος Μουζάκης' | 28 Μαρτίου 2019, 03:17

    Διερωτώμαι πώς μπορεί να επιχειρείται αύξηση του χρονικού ορίου για την αναγνώριση του ελαφρυντικού μετεφηβικής ηλικίας από το 21ο στο 25ο έτος, όταν προκειμένου για τη χορήγηση δικαιωμάτων γίνεται επίκληση της ωριμότητας των προσώπων νεαρής ηλικίας λόγω των σύγχρονων συνθηκών ζωής που συνεπάγονται πρόωρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (καλύτερη εκπαίδευση, εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες κλπ,καθώς και συντομότερη απομάκρυνση από την κατοικία των γονέων και αυτονόμηση, έστω και sui generis με ταυτόχρονη οικονομική και προσωπική φροντίδα από πλευράς των γονέων), ενώ προκειμένου για παραβατική συμπεριφορά γίνεται αντιθέτως επίκληση, με την προτεινόμενη διάταξη, "ελλιπούς αναπτύξεως της προσωπικότητάς λόγω της νεαρής ηλικίας". Δηλαδή, θα θεωρείται έτσι ως δυνάμει ανώριμος ένας νέος ακόμη και 24-25 ετών, είτε βιοπαλαιστής που έχει γαλουχηθεί από τα μικράτα του υπό δύσκολες συνθήκες ζωής και τεκμαίρεται ότι έχει ωριμάσει από νωρίς, ή ένας κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αυτή την ηλικία,που παραπέμπει σε πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα, αφού θα έχει και επαγγελματική εξειδίκευση και αυτό (εν δυνάμει θεωρούμενη ανωριμότητα) για επτά έτη μετά την (και ποινική) ενηλικίωσή του στα 18, ενώ υπό το παλαιότερο νομοθετικό καθεστώς η (ποινική) ενηλικίωση επήρχετο στα 17 και εδίδετο το ελαφρυντικό μετεφηβικής ηλικίας μέχρι τα 21 (που επήρχετο η αστική ενηλικίωση). Δε νομίζω ότι η διάταξη αυτή βοηθάει στην ωρίμαση των νέων πολιτών, εν πάση δε περιπτώσει υπάρχουν και άλλα ελαφρυντικά για τους μετά το 21ο έτος της ηλικίας νεαρούς, που ένα δικαστήριο μπορεί να δια-κρίνει πότε πρέπει να χορηγήσει και όχι να θεωρούμε τους νέους "πτυσσόμενους" από πλευράς ωριμάσεως.Βεβαίως θα μπορούσαν να σχολιασθούν και άλλα σημεία του προτεινόμενου κώδικα, αλλά προτίμησα αυτό που προφανώς δεν είναι "δημοφιλές" σε σχολιασμούς, νομίζω όμως ότι αξίζει ο σχετικός προβληματισμός.