• Άρθρο 127 ΠΚ. Στο πλαίσιο μιας διαφορετικής αντεγκληματικής πολιτικής, τουλάχιστον όσον αφορά τους ανήλικους παραβάτες, το 2015 ψηφίστηκε ο νόμος 4322/2015 από την παρούσα κυβέρνηση για τους ανήλικους παραβάτες (άνω των 15 ετών). Με το παρόν άρθρο επανέρχεται η ρύθμιση του ν. 3860/2010, η οποία αποτελεί οπισθοχώρηση. Η στέρηση της ελευθερίας και ο εγκλεισμός ανηλίκων δεν αποτελεί σωφρονιστική πολιτική, αντίθετα είναι τιμωρητικό μέτρο και σημαντικός παράγοντας υποτροπής. Ο ποινικός νομοθέτης οφείλει να εξαντλεί την επιείκειά του, και όχι την αυστηρότητά του, στα θέματα που αφορούν ανηλίκους, λαμβάνοντας υπόψη του τόσο τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού όσο και τους Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανηλίκων και μόνο σαν έσχατη λύση να προτείνει τον εγκλεισμό. Ως εκ τούτου το εν λόγω άρθρο 127 θα πρέπει να καταργηθεί και να υιοθετηθούν οι διατάξεις του ν. 4322/2015 που αφορούν τους ανήλικους παραβάτες.