• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ' | 12 Απριλίου 2019, 04:08

    ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το άρθρο 123 ορθά προβλέπει ότι «Τα θεραπευτικά μέτρα διατάσσονται ύστερα από προηγούμενη διάγνωση και γνωμοδότηση από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών». Ωστόσο, οι υπογράφοντες ιατροί, ασκούντες την Παιδοψυχιατρική Ειδικότητα επί σειρά ετών, έχουμε την παρελθούσα αλλά και πρόσφατη εμπειρία δικαστικών αποφάσεων για θεραπευτικά μέτρα σε ανηλίκους, οι οποίες εκδίδονται χωρίς να στηρίζονται σε ψυχιατρικές γνωματεύσεις, ή στηρίζονται σε παρερμηνεία αυτών, ή σε γνωματεύσεις αναρμόδιων (π.χ. ιατροδικαστών). Ως εκ τούτου, θεωρούμε απολύτως απαραίτητη την βελτίωση των άρθρων 123 και 124, με την προσθήκη διατάξεων οι οποίες καθορίζουν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και την διαδικασία έκδοσης των ιατρικών, εν προκειμένω παιδοψυχιατρικών γνωματεύσεων. Προτείνουμε επομένως βελτιώσεις και προσθήκες στα εν λόγω άρθρα, έτσι ώστε αυτά να μορφοποιηθούν ως ακολούθως: Άρθρο 123 Θεραπευτικά μέτρα 1. Αν η κατάσταση του ανηλίκου απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση, ιδίως αν αυτός πάσχει από ψυχική διαταραχή ή από οργανική νόσο ή βρίσκεται σε κατάσταση που του δημιουργεί σοβαρή σωματική δυσλειτουργία ή του έχει γίνει έξη η χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών ή ηλεκτρονικών υπολογιστών και δεν μπορεί να την αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις ή εμφανίζει ουσιώδη καθυστέρηση στην πνευματική και ηθική του ανάπτυξη, το δικαστήριο διατάσσει: α) την ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς, στους επιτρόπους του ή σε ανάδοχη οικογένεια, β) την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε επιμελητές ανηλίκων, γ) την παρακολούθηση συμβουλευτικού θεραπευτικού προγράμματος από τον ανήλικο ή δ) την παραπομπή του ανηλίκου σε θεραπευτικό πλαίσιο (ενδονοσοκομειακό ή εξωνοσοκομειακό) ή άλλο κατάλληλο κατάστημα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθούν τα μέτρα που προβλέπονται στα στοιχεία α΄ ή β΄ σε συνδυασμό με το μέτρο που προβλέπεται στο στοιχείο γ΄ή δ’. 2. Τα θεραπευτικά μέτρα διατάσσονται ύστερα από προηγούμενη διάγνωση και γνωμοδότηση από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι κατά περίπτωση υπάγονται σε Μονάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή σε ιατρικά κέντρα υγείας ή κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα, κατά προτεραιότητα πλησίον της περιοχής κατοικίας του ανηλίκου. Επί υπόνοιας ψυχικής διαταραχής, επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας τίθεται Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων (Παιδοψυχίατρος) ο οποίος φέρει την ευθύνη της ψυχιατρικής διάγνωσης και την κύρια ευθύνη για την τελική γνωμοδότηση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει ψυχολογική αξιολόγηση για τον προσδιορισμό του Νοητικού Δυναμικού του ανηλίκου και κοινωνικό ιστορικό, καθώς και συγκεκριμένη πρόταση για τα θεραπευτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας αυτών. Η σχετική γνωμοδότηση υποβάλλεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο ορίζεται κατά περίπτωση μετά από συνεννόηση του επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας με την αρμόδια εισαγγελική αρχή, και κατά κανόνα δεν υπερβαίνει το τρίμηνο. Τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας επιλέγονται από τον Συντονιστή Διευθυντή ή τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας, προς την οποία απευθύνεται σχετικό αίτημα. Σε περίπτωση που ελλείπει κάποια ειδικότητα ορίζεται από την αρμόδια εισαγγελική αρχή ειδικός από όμορη ψυχιατρική ή κοινωνική υπηρεσία. Επί υπόνοιας οργανικής νόσου, μετά από αρχική γενική ιατρική αξιολόγηση από δημόσια ιατρική υπηρεσία και σχετική εισήγηση του επιστημονικά υπευθύνου, επικεφαλής της ομάδας τίθεται ιατρός της αντίστοιχης προς την κύρια νόσο ιατρικής ειδικότητας. Άρθρο 124 Μεταβολή ή άρση μέτρων 1. Το δικαστήριο που δίκασε μπορεί οποτεδήποτε να αντικαταστήσει τα αναμορφωτικά μέτρα που επέβαλε με άλλα, αν το κρίνει αναγκαίο. Αν τα μέτρα εκπλήρωσαν το σκοπό τους, τα αίρει. 2. Το ίδιο μπορεί να πράξει και για τα θεραπευτικά μέτρα ύστερα από γνωμοδότηση, η οποία εν προκειμένω συντάσσεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο του θεραπευτικού πλαισίου στο οποίο παραπέμφθηκε ο ανήλικος, με την συνδρομή διεπιστημονικής ομάδας, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 2.. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο συνεδριάζει το αργότερο εντός μηνός από την ενημέρωση του επιστημονικά υπεύθυνου ότι τα θεραπευτικά μέτρα έχουν ολοκληρωθεί ή ότι χρειάζεται να διακοπούν ή να τροποποιηθεί η εφαρμογή τους. 3. Το δικαστήριο αντικαθιστά τα αναμορφωτικά μέτρα με θεραπευτικά ύστερα από γνωμοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 2. 4. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αντικατάστασης ή άρσης των αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων ελέγχεται από το δικαστήριο το αργότερο μετά την πάροδο ενός έτους από την επιβολή τους. Μετά τιμής, Χρήστος Ανδρούτσος Παιδοψυχίατρος – Διευθυντής – Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής Ιωάννα Γιαννοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής – Αττικό Νοσοκομείο Αναστασία Μπέκα Παιδοψυχίατρος – Συντονίστρια Διευθύντρια - ΓΝ Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Δημήτριος Γεωργιάδης Παιδοψυχίατρος – Συντονιστής Διευθυντής – ΓΝ “Ασκληπιείο Βούλας” Δημήτριος Αναγνωστόπουλος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία" ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ