• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΡΕΒΙΑ' | 14 Απριλίου 2019, 11:03

    326 παρ. 2. Θα πρέπει να παραμείνει η δυνατότητα στις δίκες ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου να μπορεί ο παριστάμενος για υποστήριξη της κατηγορίας να εξετάζει μάρτυρες χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση για αποφυγή εξόδων επιδόσεως κλπ.