• Σχόλιο του χρήστη 'HΛΙΑΣ ΚΑΦΦΕΣ' | 13 Αυγούστου 2019, 10:28

    Η παράγραφος 2 είναι ασαφής και δημιουργεί ενα ευρύ πεδίο εφαρμογής της συγκατάθεσης, κατα παρέκλιση των εγγράφων της Ομάδας του Άρθρου 29(Opinion 2/2017). https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=610169.