• Σχόλιο του χρήστη 'George Kevekis' | 17 Αυγούστου 2019, 10:28

    1. Η παρ. 2 άρ. 27 είναι κ αυτή αντιγραφή του Γερμ ΓΚΠΔ, παραβλέποντας ότι στη Γερμανία ισχύουν παράλληλα κ άλλοι νόμοι για τα προσωπικά δεδομενα. 2. Εισάγεται δυνατότητα διενέργειας ανακριτικών - εισαγγελικών πράξεων από τον ιδιώτη επιχειρηματία παρακάμπτοντας την Αστυνομία, την εισαγγελία και τους δικαστες! Η ιδιωτική ασφάλεια (security)μιας επιχείρησης θα μπορεί να επεξεργάζεται δεδομενα εργαζομένων (έλεγχος υπολογιστων, αρχείων, συρταριων κλπ). Συστήνεται δηλαδή «ιδιωτική εισαγγελία-αστυνομια” μέσα στις επιχειρησεις! 3. Οι ιδιωτικές αυτές ανακριτικές πράξεις λαμβάνουν χώρα χωρίς την παρουσία δικαστικού εισαγγελικού λειτουργού, χωρις την ενημέρωση του ότι υπάρχει ποινικό αδίκημα κ χωρίς τον έλεγχο της πορείας της υπόθεσης ενώ αντίθετα η Αστυνομία όταν διενεργεί αυτεπάγγελτη προανάκριση ενημερώνει τον εισαγγελέα. Από το άρθρο 253 ΚΠΔ όπου προβλέπεται κάθε είδους έρευνα κ ανακριτική πράξη με την παρουσία πάντοτε εισαγγελικού δικαστικού λειτουργού καταλήξαμε στο άλλο άκρο όπου τους υποκαθιστά η ιδιωτική ασφάλεια (security)! 4. Η ιδιωτική έρευνα λαμβάνει χώρα για την”αποκάλυψη ποινικών αδικημάτων» (δικαιοδοσίαs εισαγγελίας κ δικαστηριων), που τέλεσε ο εργαζόμενος «ενώ απασχολειται», δηλαδή όχι μόνο για εγκλήματα σε βάρος του εργοδότη ή της επιχείρησης ή συναδέλφου, αλλά για κάθε είδους έγκλημα κατά την διάρκεια της εργασίας του! Π.χ. διακινηση ναρκωτικών ή πορνογραφικού υλικού μέσω υπολογιστη. Ο εργοδότης δικαιούται να ελέγξει τον υπολογιστη κ να συλλέξει τα αποδεικτικά στοιχεία παρακάμπτοντας την Διωξη Ναρκωτικών ή την Διωξη Ηλεκτρονικού Εγκληματος! 5. Προϋπόθεση της έρευνας είναι να υπάρχουν “τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεια τα οποία δικαιολογούν τη υποψία ποινικού αδικηματος” κ άρα η επιχείρηση μετατρέπεται σε ντέντεκτιβ αλλά και σε δικαστή για να κρίνει ότι αυτά είναι «τεκμηριωμένα» καθώς και ότι εμπίπτουν στην έννοια της «υποψίας». 6. Τελος, οι ιδιωτικές αυτές έρευνες λαμβάνουν χώρα μόνο για την αποκάλυψη από την επιχείρηση των ποινικών αδικημάτων του εργαζομενου. Αντιθετα: I. Ποινικά αδικήματα της διοίκησης δεν ελέγχονται από την εταιρία ΙΙ. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων εργαζομένων (ερευνες) για την αποκάλυψη διοικητικών, πειθαρχικών κ αστικών αδικημάτων όταν αυτά δεν συνιστουν παράλληλα κ ποινικό αδικημα.